Zoek in de site...

Groene campus

De Radboud Universiteit bouwt aan een groene en levendige campus Heyendaal. Een campus waar een landschap van gras, paden en bomen de samenhang tussen de gebouwen vormt. De campus omvat ongeveer 100 hectare.

Midden jaren negentig is een beleid in gang gezet om meer samenhang te bereiken in de bebouwing met het landschap als een verbindend thema. Bij nieuwbouw heeft de Radboud Universiteit gekozen voor compacte bebouwing en op een aantal centrale locaties (Huygens, Grotius, Gymnasion) voor ondergrondse parkeergarages. Daarmee verdween circa de helft van de parkeerplaatsen uit het maaiveld.

De laatste jaren vonden belangrijke ontwikkelingen plaats aan de zuidkant van de campus, tussen Erasmuslaan en Houtlaan. Op de as van west naar oost verdween een groot deel van de Thomas van Aquinostraat en verscheen het Maria Montessorigebouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De omgeving transformeerde plaatselijk van een gesloten bos in een meer open parklandschap.