Zoek in de site...

Reden renovatie

Binnen de afdelingen Tandheelkunde (Radboud Universiteit Nijmegen en Radboudumc) en Mondzorgkunde (Hogeschool Arnhem Nijmegen) zijn afdelingen samengebracht die zich bezighouden met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Het gebouwencomplex was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd.

De renovatie van Tandheelkunde levert belangrijke verbeteringen op voor het onderwijs en onderzoek, de zorg en de algemene ruimtes, zoals:

  • de patiënt staat meer centraal: na de renovatie is er één centrale ingang i.p.v. verschillende;
  • modernere faciliteiten, meer comfort en een beter klimaat;
  • frissere, schone en modernere uitstraling.

Renovatie in plaats van nieuwbouw
In eerste instantie is nieuwbouw aan de Kapittelweg onderzocht, maar uiteindelijk is gekozen voor een renovatie van het huidige gebouw.

De volgende afwegingen liggen hieraan ten grondslag:

  • De uiteindelijke esthetische, functionele, technische en gebruikskwaliteit liggen op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van nieuwbouw.
  • Renoveren is duurzamer i.v.m. hergebruik van materialen/ruimte.
  • De renovatie is substantieel goedkoper en waardoor ook de exploitatielasten gunstiger zijn.