Zoek in de site...

Kantoren tussen FELIX en HFML opgeleverd

Datum bericht: 28 mei 2019

De laboratoria van HFML en FELIX zijn niet alleen buren maar sinds het voorjaar van 2019 ook bovengronds met elkaar verbonden. Een nieuw bouwdeel met kantoor- en overlegruimten biedt een maximale stimulans voor de samenwerking tussen beide labs. De gezamenlijke entree zet beide faciliteiten bovendien herkenbaar neer op de campus van de Radboud Universiteit.

Kantoren tussen FELIX en HFML

Nieuw verbindend bouwdeel tussen FELIX (links voor) en HFML (rechts achter). Foto: Jos Janssen, UVB

Verrassende ontdekkingen

Met de bouw van het High Field Magnet Laboratory (HFML) beschikt de Radboud Universiteit sinds 2003 over een onderzoeksfaciliteit die uniek is in de wereld. In het HFML wordt gewerkt met zeer sterke magneten. De extreme omstandigheden in een magneet brengen verrassende eigenschappen van materialen aan het licht. Een voorbeeld is supergeleiding; in een sterk magneetveld kunnen heel dunne plaatjes metaal supergeleidend worden. Dit is interessant voor nieuwe types sensoren en elektronica.

Een hoogtepunt in het onderzoek tot nu toe was de ontdekking van grafeen, een laagje koolstof van één atoom dik. Hiermee wonnen Andre Geim en Konstantin Novoselov in 2010 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Uit de hele wereld komen onderzoekers naar Nijmegen, omdat ze alleen hier in het HFML hun onderzoek kunnen doen. Steeds weer worden verrassende ontdekkingen gedaan.

Meer samenwerking

Eenzelfde geldt voor het Free Electron Lasers for Infrared eXperiments (FELIX). Ook hier wordt onderzoek gedaan onder extreme omstandigheden. Van de vier vrije-elektronen lasers, die infrarood licht maken met een zeer hoge intensiteit, maken wetenschappers wereldwijd gebruik. Met het FELIX licht bestuderen zij de energieniveaus in moleculen en materialen die karakteristiek zijn voor hun functionele eigenschappen.
FELIX, in bedrijf sinds 2011, is niet specifiek gebouwd met het oog op samenwerking met HFML. In de afgelopen jaren ontdekten de labs echter de grote meerwaarde van gezamenlijke experimenten. Steeds vaker wordt er nu met elkaar opgetrokken.

Oplossing huisvesting

Het nieuwe bouwdeel dat tot stand is gekomen, stimuleert niet alleen de samenwerking tussen beide laboratoria. Het is ook de oplossing voor een concreet huisvestingsprobleem. Tijdens de bouw van FELIX was slechts beperkt rekening gehouden met kantoorruimte.
De wetenschappelijke staf werd gehuisvest in het Transitorium, schuin tegenover FELIX. Met circa 400 m2 kantoorruimte tussen FELIX en HFML zijn deze knelpunten opgelost. De staf van FELIX is nu gehuisvest dichtbij de elektronen lasers en het HFML zit ook ruimer in zijn jasje.

‘Grand opening’

De opening van de gezamenlijke nieuwbouw vond plaats op maandag 8 juli 2019. Onder de genodigden decanen van andere universiteiten en onderzoekers van collega-instellingen over de hele wereld. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verrichtte de openingshandeling.

Meer informatie.