Zoek in de site...

Verbinding HFML-FELIX

De laboratoria High Field Magnet Laboratory (HFML) en Free Electron Lasers for Infrared eXperiments (FELIX) worden in 2018 met elkaar verbonden door nieuwbouw met kantoor- en overlegruimte tussen beide gebouwen. Deze nieuwe verbinding biedt een maximale stimulans voor de samenwerking tussen beide labs voor succesvolle uitbouw van HFML-FELIX tot een internationaal topcentrum voor de wetenschap.

Impressie nieuwe entreeImpressie nieuwe entree met links FELIX en rechts HFML

De nieuwe, gezamenlijke entree en de directe verbinding tussen FELIX en HFML zal de interactie tussen beide laboratoria versterken en beide topfaciliteiten prominent en herkenbaar neerzetten op de campus van de Radboud Universiteit.

In het FELIX Laboratory staan vier vrije-elektronen lasers die (ver) infrarood licht maken met een zeer hoge intensiteit. Tijdens de bouw van het FELIX-gebouw in 2011 is slechts beperkt rekening gehouden met kantoorruimte en werd de wetenschappelijke staf gehuisvest in het Transitorium, schuin tegenover FELIX.

Deze gescheiden huisvesting bleek later onwenselijk, omdat het een succesvolle uitbouw van FELIX tot een topcentrum voor wetenschap verhindert. Bovendien is bij HFML een tekort aan kantoorruimte ontstaan door de uitbreiding van het aantal medewerkers, dankzij de verkrijging van omvangrijke, langlopende NWO-subsidies.

Door de toevoeging van 400 m2 kantoorruimte tussen FELIX en HFML worden beide knelpunten opgelost. De FELIX-staf krijgt huisvesting op een locatie bij de vrij-elektronen lasers, en het ruimtegebrek bij HFML is hiermee verleden tijd. Door het ontwerp ontstaat er een gezamenlijke entree die tevens de verbinding vormt tussen de laboratoria van internationale allure.

Impressie HFML-FELIX op de campus

HFML-FELIX met links het Transitorium.