Zoek in de site...

Toegang tot gebouwen

Toegang tot gebouwen op de campus is mogelijk met de campuskaart (personeels-, studenten- of gastenpas).
Tijdens de openingstijden van de gebouwen zijn de meeste ruimtes vrij toegankelijk voor medewerkers, studenten, gasten etc.

Heb je toegang nodig tot een beveiligd gedeelte van een gebouw of toegang buiten openingstijden en in het weekend? Neem dan contact op met de beheerder van het gebouw.

Fietsenstallingen
Vrijwel ieder gebouw beschikt over een afgesloten fietsenstalling voor medewerkers. Deze fietsenstalling is toegankelijk met de campuskaart.
Studenten hebben toegang tot de openbare fietsenstallingen op de campus.

Toegang voor personen met een functiebeperking
Hier vind je per gebouw informatie over toegang voor mensen met een functiebeperking.