Zoek in de site...

Duurzaamheid

Campus & Facilities (C&F) realiseert een duurzame campus met uitstekende voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. C&F streeft naar het hoogst haalbare duurzaamheidsniveau binnen de kaders van bewezen techniek en beschikbare financiële middelen. Duurzaamheid krijgt prioriteit in de projecten maar ook in het onderhoud en beheer van gebouwen en terrein. Deze integrale duurzaamheidsopvatting draagt substantieel bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Radboud Universiteit.

Biodiversiteit

Biodiversiteit op de campus

De Radboud Universiteit werkt structureel aan het herstel van biodiversiteit op de campus. Op deze pagina vind je informatie en nieuws over de ontwikkelingen.

Energie

De gebouwen waarin onderwijs en onderzoek plaatsvinden, bepalen voor een groot deel de duurzaamheid van de Radboud Universiteit. Daarom zet de universiteit in de huidige energiebeleidsperiode (2021-2024) verder in op energiebesparing en duurzame energievoorziening.

Duurzaam en circulair (ver)bouwen

Maria Montessorigebouw - energieneutraal

Er is een verschuiving van duurzaam naar circulair (ver)bouwen. Voor C&F is dit een belangrijk criterium bij de keuze voor producten, aannemers of uitvoerders

Afvalscheiding

20190227 Afvalscheiding binnen 2

Op de campus wordt afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Op verschillende locaties staan afvalscheidingsmeubels voor plastic, blik en drankverpakkingen, koffiebekers en restafval.

Duurzaam Maria Montessorigebouw

De nieuwe gebouwen op de campus worden steeds energiezuiniger. Het nieuwste universiteitsgebouw is zelfs energieneutraal: op jaarbasis verbruikt het gebouw evenveel energie als dat het oplevert.

Meer infomatie: Duurzaam Maria Montessorigebouw

Onderhoud en beheer

Duurzaamheid is een belangrijk criterium in het onderhoud van gebouwen en het terrein op de campus. Dat geldt voor C&F maar ook voor de externe partijen die betrokken zijn bij onderhoud en beheer.