Zoek in de site...

Afvalscheiding

Op de campus wordt afval zoveel mogelijk gescheiden ingezameld. Op diverse plaatsen staan afvalscheidingsmeubels voor plastic, blik en drankverpakkingen (PBD), koffiebekers en restafval. Ook zijn er containers voor (vertrouwelijk) papier, glas en batterijen. Op plaatsen waar veel plastic of groente- en fruitafval vrijkomt, zoals bij horecagelegenheden, staan speciaal daarvoor bestemde containers.

Waarom afval scheiden met een afvalscheidingsmeubel?

In samenwerking met de AMD voert Campus & Facilities regelmatig een afvalscan uit waarmee kan worden vastgesteld hoeveel afval van welke soort vrijkomt. Uit de resultaten van deze scans blijkt dat het zinvol is om het plastic, de koffiebekertjes en het restafval apart in te zamelen. De hoeveelheden fruit- en groenteafval in de kantoor- en onderwijsomgeving zijn te gering om hier apart in te zamelen.

Met de aparte inzameling van kartonnen koffiebekertjes in de kokers van de afvalscheidingsmeubels wordt enorm op volume en op plastic afvalzakken bespaard. Momenteel worden de bekertjes nog als restafval verwerkt. We zoeken naar mogelijkheden om ook de koffiebekertjes apart te laten verwerken.

Wanneer een faculteit of dienst kiest voor gescheiden inzameling, verdwijnen alle bestaande prullenbakken en andere afvalbakjes uit de kantoren, vergaderzalen en collegezalen. Afvalscheidingsmeubels worden op centrale punten geplaatst. Dit betekent soms dat men iets verder moet lopen om het afval weg te gooien.

Aanschaf afvalscheidingsmeubels

Faculteiten, Diensten en Bedrijven kunnen zelf afvalscheidingsmeubels bestellen bij de leverancier. De afdeling schoonmaakonderhoud adviseert en ondersteunt tijdens het implementatieproces en draagt zorg voor de afvoer van de huidige afval- en prullenbakken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Customer Service Centre via het contactformulier.

Tips voor een optimale afvalscheiding

  • Bekertjes moeten leeg zijn; laat geen papier, koffie, klokkenhuis e.d. in het bekertje achter.
  • Laat lege bekertjes heel (niet in elkaar drukken of plat maken)
  • Gooi het plastic dekseltje van de koffiebeker bij het plastic afval.