Zoek in de site...

Biodiversiteit

De Radboud Universiteit werkt structureel aan het herstel van biodiversiteit op de campus. Op deze pagina vind je informatie en nieuws over de ontwikkelingen.

Jaarverslag projectgroep biodiversiteit op de campus

Biodiversiteit visuele samenvatting jaarverslag 2021

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van de visuele samenvatting.

Slechtvalk op de campus

Op het Erasmusgebouw hangt een nestkast voor de slechtvalk die op de campus verblijft. Als je bent ingelogd op het netwerk van de Radboud Universiteit kun je via de webcam zien of de nestkast in de smaak valt.

Biodiversiteitsplan

De achteruitgang van de biodiversiteit en de daarmee samenhangende klimaatproblemen zijn zo ernstig, dat dit als een breed maatschappelijk probleem wordt beschouwd. Daarom hebben de Radboud Universiteit en het Radboudumc een biodiversiteitsplan opgesteld.

Het streven voor de komende 10 jaar is om de campus zodanig te ontwikkelen dat gunstige voorwaarden geschapen worden voor biodiversiteitsherstel. Andere doelstellingen zijn klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en de interactie tussen mens en natuur.

Van paardenwei tot ecologische oogsttuin

Schermafbeelding 2021-10-06 om 20.17.46

Sinds dit voorjaar heeft de universiteit een weiland tegenover de entree van Soeterbeeck aan Stichting Biosfeer Ravenstein in bruikleen gegeven. De vrijwilligers van deze stichting toverden de paardenwei in korte tijd om tot een ecologische oogsttuin. Voor de universiteit was het gegeven dat met deze tuin de biodiversiteit toeneemt een belangrijk argument om de grond ter beschikking te stellen.

Natuur op de campus

Biodiversiteit logo V2

Nieuwsrubriek over biodiversiteit en natuur op de campus.