Zoek in de site...

Duurzaam / circulair (ver)bouwen

Tijdens (ver)bouw, sloop en onderhoud worden de nadelige effecten op het milieu, de milieubelasting, zo veel mogelijk beperkt. Deze milieubelasting wordt veroorzaakt door energieverbruik, waterverbruik, toepassing van materialen en het ontstaan van bouw‐ en sloopafval.

Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat vrijkomend sloopmateriaal wordt hergebruikt en dat Campus & Facilities (C&F) bij vervanging van verlichting kiest voor het meest duurzame alternatief dat in de markt beschikbaar is.

Informatie over de milieubelasting van materiaal- en productkeuzes bij bouwprojecten biedt het Milieuclassificatiesysteem (NIBE). Met dit systeem kan op een heldere, snelle en controleerbare wijze de relatieve milieubelasting worden beoordeeld. De gegevens zijn beschikbaar op component-niveau en geven een snelle indicatie van de milieubelasting. Wat is bijvoorbeeld een duurzame oplossing voor dakbedekking op een plat dak?

Afvalstromen TvA

Van duurzaam naar circulair

Steeds vaker, en waar mogelijk wordt gekozen voor producten of diensten die niet alleen duurzaam, maar ook circulair zijn. C&F is actief in contact met leveranciers of producenten over de mogelijkheden voor circulaire producten en diensten. Deze producenten houden in het ontwerp van hun producten al rekening met hergebruik, upgrades en recycling, zodat kostbare materialen, energie en arbeid langer meegaan. Aan het einde van de levensduur neemt de leverancier het product ook weer in voor hergebruik.

Op de campus wordt nu al circulaire vloerbedekking en meubilair ingezet. De mogelijkheden voor circulaire verlichting worden momenteel onderzocht. Binnen de context van gebouwen en huisvesting zijn dit de componenten die veel impact hebben op de ecologische voetafdruk omdat ze een relatief korte levensduur hebben. Hier valt dus veel te winnen.

Duurzame energie en besparing

In de energiebeleidsperiode 2017-2020 zet de universiteit verder in op besparing op energie- en waterverbruik en duurzame energievoorziening. Doel is om 2 procent absolute energiebesparing per jaar te behalen. Hoe? Lees meer over besparing en verbruik en duurzame energie op de campus.

Voorbeelden uit de praktijk: