Zoek in de site...

Energie

In de energiebeleidsperiode 2021-2024 zet de universiteit verder in op energiebesparing en duurzame energievoorziening. Het Energiebeleidsplan 2021-2024 geeft concrete invulling aan de ambities voor energiereductie.

Duurzame energie

Gasreductie door Hybride EnergieNet

De Radboud Universiteit maakt gebruik van verschillende duurzame energievoorzieningen. Zowel binnen als buiten de campus, zichtbaar en onzichtbaar.

Verbruik

Elk jaar voert Campus & Facilities verschillende energiebesparingsprojecten en -onderzoeken uit. Daarnaast worden voortdurend energie-besparende maatregelen doorgevoerd.

Jaarverslagen

De EnergieJaarverslagen bevatten informatie over verbruik, besparing en duurzame energie. Ook dienen ze als evaluatie van het Energie Jaarprogramma.