Zoek in de site...

Duurzame energie

Gebouwen gekoppeld op WKO-HEN medio 2022 In 2003 nam de Radboud Universiteit duurzame energiebronnen in gebruik met het warmte-koude-opslagsysteem (WKO) op de campus. Deze WKO is de afgelopen jaren verder ontwikkeld, geoptimaliseerd en uitgegroeid tot een innovatief en slim warmtenet: het hybride energienet (HEN). Minder goed geïsoleerde gebouwen op de campus, die voorheen veel energie verbruikten, besparen nu zeventig tot negentig procent aardgas. Medio 2022 is bijna negentig procent van het vloeroppervlak van de gebouwen op de campus gekoppeld op het HEN en zo duurzaam verwarmd én gekoeld. Het gasverbruik daalde navenant.

WKO

Warmte en koude uit grondwater maakt duurzame verwarming en koeling van campusgebouwen mogelijk en daardoor is gebruik van gas bijna niet meer nodig.

Slim warmtenet

Met de ontwikkeling, verbetering en verdere uitbreiding van het Hybride EnergieNet (HEN) heeft de Radboud Universiteit een eigen 'slim warmtenet' gerealiseerd.

Gasverbruik daalt

Het effect van de koppeling van steeds meer campusgebouwen op de duurzame bronnen komt duidelijk naar voren in de jaarlijkse cijfers van het gasverbruik.

Gasreductie door Hybride EnergieNet

Lage-temperatuur-verwarming

In de jaren zeventig werden de universiteitsgebouwen verwarmd met een heetwaternet dat kokend water over de campus pompte. In de jaren twintig van deze eeuw is de temperatuur van het water voor verwarming met meer dan de helft gedaald. Dat bespaart enorm veel gas.

Positieve effecten

Het slimme warmtenet op de campus heeft heel veel positieve effecten. Het bespaart niet alleen op fossiele brandstoffen maar ook op de kosten voor energie.

  • Verduurzaming warmteverbruik, uit WKO-bron i.p.v. uit cv-ketel op gas
  • Verduurzaming koudeverbruik, uit WKO-bron i.p.v. koelmachine
  • Hoog rendement

Toekomst

Door een mogelijke koppeling van WKO-systemen van het ziekenhuis en de universiteit is uitwisseling van duurzame energie over de gehele campus een reëel toekomstbeeld.

Groene stroom

De Radboud Universiteit heeft een eigen groene-stroomproductie, zowel op als buiten de campus. Op de campus zijn daarvoor diverse gebouwen voorzien van zonnepanelen. Buiten de campus wordt duurzame energie geproduceerd in nieuwe wind- en zonneparken. In 2024 zullen deze in de totale elektriciteitsbehoefte op de campus kunnen voorzien.