Zoek in de site...

Duurzame warmte- en koudebron (WKO)

Tot 2003 waren de gebouwen aan de oostkant (B-faculteiten) van de campus via een warmtenet verbonden met een centraal ketelhuis. Dit verouderde ketelhuis leverde water van 130 graden aan het warmtenet voor verwarming van de gebouwen. Dit hete water moest de afstand naar de gebouwen via de leidingen overbruggen met hoge warmteverliezen als gevolg.
Bestaande gebouwen op het oostelijk deel van de campus werden daarom van het centrale ketelhuis afgekoppeld en voorzien van individuele, energiezuiniger cv-ketels. In 2011 werd het centrale ketelhuis gesloopt.

Warmte-koude-opslag (WKO)

In 2003 werd het nieuwe Huygensgebouw opgeleverd en hiermee werd tegelijkertijd het nieuwe systeem van warmte-koude-opslag (WKO) op de campus in gebruik genomen. Het Huygensgebouw werd aangesloten op de duurzame warmte en koude uit de WKO. Het eerste gebouw dat werd verwarmd en gekoeld met warmte en koude uit bronnen in de bodem.
Het gebouw wordt in de winter verwarmd met de warmte van grondwater in de bodem en hulp van warmtepompen in plaats van een cv-ketel en aardgas. In de zomer wordt de koude van het grondwater gebruikt voor de koeling van het gebouw en dat bespaart veel elektriciteit van de koelmachines die voorheen werden gebruikt.

De warmte die in de zomer ontstaat bij koeling van het gebouw, wordt in de bodem opgeslagen en in de winter opgehaald voor verwarming. Deze cyclus kan jaarlijks herhaald worden en is dus hernieuwbaar. Daarmee is het een onuitputtelijke bron. De animatie hieronder toont hoe het werkt.

Het systeem van de WKO werd gedurende de daaropvolgende jaren verder ontwikkeld waardoor er vanaf 2011 meer gebouwen gekoppeld konden worden.

Duurzame warmte naar Heyendaal Zuid

In 2013 ging de duurzame warmte uit de WKO voor het eerst naar de zuidkant van de campus. Het nieuwe Grotiusgebouw, ruim 1 kilometer verwijderd van de duurzame bronnen, werd rechtstreeks aan het grondwaternet gekoppeld. Het gebouw was daarmee toen het meest duurzame gebouw op de campus. In 2020 ging dat predikaat over naar het energieneutrale Maria Montessorigebouw.

Situatie na koppeling van het Grotiusgebouw met de bronnen langs de spoorlijn

De warmteleiding die het Grotiusgebouw koppelt aan de WKO-bronnen op Heyendaal Oost (rood en blauw). 

Meer informatie