Zoek in de site...

Groene stroom

De Radboud Universiteit wil haar elektriciteitsverbruik verduurzamen. Op de campus zijn de mogelijkheden voor opwekking van groene stroom zeer beperkt en dus dient elders groene stroom te worden opgewekt.

De Radboud Universiteit en Radboudumc hebben hiertoe een gezamenlijke overeenkomst met Eneco voor de levering van elektriciteit van 2020 t/m 2029. Hiervoor realiseert Eneco een nieuwe windpark dat vanaf 2021 in 100% van de elektriciteitsbehoefte op de Radboudcampus kunnen voorzien. Het gaat om additionele groene stroom. De windturbines zijn speciaal voor Radboud gerealiseerd.

Onderstaande figuur geeft het aandeel van duurzame energie in het totale verbruik in de periode 2012-2020 weer.
Duurzame energie Radboud Universiteit