Zoek in de site...

Hybride energienet combineert duurzaam en conventioneel

Ook op de zuidkant van de campus werden de gebouwen sinds de jaren zeventig verwarmd vanuit een centraal ketelhuis. Vanuit het ketelhuis op het terrein van het Radboudumc werd water van 120 0C via ondergrondse leidingen naar de campusgebouwen gepompt. De verwarming van het het water kostte veel energie en, net als op Heyendaal Oost, was ook hier veel warmteverlies onderweg. In 2018 werd hiervoor een innovatieve oplossing gevonden in het hybride energienet dat duurzame energiebronnen en conventionele energievoorziening combineert via verschillende warmtenetten.

Nieuwbouw: directe koppeling bodemenergie

Met de koppeling van het nieuwe Grotiusgebouw in 2013, kwam de duurzame warmte uit de WKO ook naar het zuidelijke deel van de campus. Natuurlijk zou ook het nieuwe gebouw voor sociale wetenschappen, het Maria Montessorigebouw, worden aangesloten op deze bodemenergie. Het gebouw is zo ontworpen dat de vraag naar energie laag is. De animatie laat zien hoe: Duurzaam MM-gebouw.

Oudbouw: koppeling via hybride energienet

Vanwege de nieuwbouw moest een flink deel van de bebouwing aan de Thomas van Aquinostraat wijken. Voor een meer duurzame verwarming en koeling van de resterende gebouwen werd het innovatieve hybride energienet bedacht en ontwikkeld.

De gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat, het Spinozagebouw, het Collegezalencomplex en de Universiteitsbibliotheek werden in 2018 middels warmte- en koudeleidingen gekoppeld aan de nieuwe energiecentrale in het Erasmusgebouw. Deze energiecentrale levert duurzame verwarming met een warmtepomp én conventionele verwarming met een cv-ketel. De warmtepomp is direct gekoppeld aan de WKO, de cv-ketel aan de gasleiding. Het bestaande heetwaternet werd hiervoor omgebouwd naar een warmtenet voor verwarming met lage temperatuur uit de WKO-bronnen.

Het hybride energienet combineert conventionele energievoorziening en duurzame energiebronnen via verschillende warmtenetten op de campus. Dit maakt het mogelijk om nieuwe én oude gebouwen op de campus duurzaam te verwarmen en koelen. Het hybride energienet maakt optimaal gebruik van warmte en koude uit de bodem, directe warmte-uitwisseling tussen gebouwen en restwarmte van magneten en servers. Alleen bij strenge vorst (-10 0C) is bijverwarming met gas voor de oudere gebouwen nog nodig. Nieuwe gebouwen zijn zo goed geïsoleerd dat de duurzame bronnen voldoen.

Met het hybride energienet wordt een forse gasreductie gerealiseerd en zo maakt de Radboud Universiteit steeds minder aanspraak op fossiele energie.

De animatie legt uit hoe het werkt.

Meer informatie