Zoek in de site...

Uitbreiding en koppeling

In 2022 wordt het gebouw voor Infectiepreventie van Radboudumc gekoppeld op het hybride energienet. Dit gebouw ligt wat verder van het WKO-net van Radboudumc en dichtbij Erasmusgebouw, waardoor koppeling op het systeem van de universiteit logisch was.

SSH& wil het complex Sterrenbosch aan de Platolaan verduurzamen. De mogelijkheden voor aansluiting op de WKO van de Radboud Universiteit worden onderzocht. Dat vergt een aanpassing (verlaging) van de temperatuur in de warmteleiding in de gebouwen. Wanneer dit project doorgang vindt zullen ook de studentenwoningen op de campus duurzaam verwarmd en gekoeld worden.

Koppeling WKO-systemen op de campus

Radboudumc heeft een (eigen) WKO-systeem in gebruik, dat ook steeds wordt uitgebreid. Op jaarbasis heeft Radboudumc warmte over, warmte die de universiteit goed kan gebruiken. De experts van de universiteit en het ziekenhuis onderzoeken of beide systemen gekoppeld kunnen worden om daarmee extra energie uit te kunnen wisselen. Als dat doorgaat is dat uniek: de koppeling van twee slimme warmtenetten. Het bewijst dat deze systemen modulair opgebouwd kunnen worden.