Zoek in de site...

Besparing en verbruik

Energiebesparing en mogelijkheden tot terugdringen van het verbruik hebben de continue aandacht. Elk jaar voert Campus & Facilities verschillende energiebesparingsprojecten en -onderzoeken uit. Daarnaast worden voortdurend energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Energieverbruik

Ontwikkeling energieverbruik en CO2-emissie 2021

Als graadmeter voor de ontwikkeling van het energieverbruik en de uitvoering van energiebeleid van de Radboud Universiteit, gelden in belangrijke mate het verbruik van elektriciteit en gas.

Energiebesparing

Energiebesparing en -mogelijkheden hebben de continue aandacht. Zo vinden er energiebesparingsonderzoeken per gebouw plaats en worden waar mogelijk energiebesparende maatregelen doorgevoerd.

Bij renovaties wordt zoveel mogelijk ingezet op energiezuinig gebruik en de toekomstige nieuwbouw van Sociale Wetenschappen wordt zelfs energieneutraal.

Drinkwaterverbruik

Drinkwaterverbruik 2021

Het drinkwaterverbruik van de Radboud Universiteit daalt gestaag.