Zoek in de site...

Drinkwaterverbruik

In de figuur hieronder is het drinkwaterverbruik weergegeven.

Het drinkwatergebruik (groen) daalde in 2021 weer iets verder tot ruim 63.000m3 (35 procent). Dezelfde figuur geeft het drinkwaterverbruik per student en medewerker weer (blauw). Dat daalde naar 2,1 m3 per student en medewerker.

Drinkwaterverbruik 2021

Het lage verbruik in 2021 is voornamelijk toe te schrijven aan coronamaatregelen. Meer dan bij energie is het drinkwatergebruik afhankelijk van de bezettingsgraad van de gebouwen.