Zoek in de site...

Energiebesparing

Het energiebeleidsplan 2021-2024 beoogt een jaarlijkse absolute energiebesparing van 4,1 procent. Energiebesparing en -mogelijkheden hebben de continue aandacht. Zo vinden er energiebesparingsonderzoeken per gebouw plaats en worden waar mogelijk energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Bij renovaties wordt zoveel mogelijk ingezet op energiezuinig gebruik en de nieuwbouw van Sociale Wetenschappen is zelfs energieneutraal.

Na een aantal jaren van daling, steeg het energieverbruik van de Radboud Universiteit in 2021 met 3,4 procent. Hoofdoorzaak was dat 2021 een koud jaar was waardoor ketels en warmtepompen meer gas en elektriciteit verbruikten om de gebouwen warm te krijgen.

Gas- en elektriciteitsverbruik 2021

Energiebesparingsprojecten

Het doel van 26 procent energiebesparing in 2024 (t.o.v. 2018) blijft wel in beeld. Dit omdat in de periode 2022-2024 nog veel bespaard zal worden door o.a. de projecten HEN++, LED’s-GO en uitbedrijfname van de collegezalen in het Spinozagebouw, gekoppeld aan de bouw .

Meer informatie over uitgevoerde energiebesparingsprojecten in 2021 is te vinden in het EnergieJaarverslag 2021 (pdf, 1,8 MB). Eerder uitgevoerde besparingsprojecten zijn in de andere EnergieJaarverslagen opgenomen.