Zoek in de site...

Energieverbruik

De graadmeter voor de ontwikkeling van het energieverbruik en de uitvoering van energiebeleid op de Radboud Universiteit is het verbruik van elektriciteit en gas. Onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van het gas- en elektriciteitsverbruik op de campus weer.

Ontwikkeling energieverbruikOntwikkeling energieverbruik en CO2-emissie 2021

In deze figuur zijn de energieverbruiken omgerekend (gecorrigeerd) naar een standaard zomer en –winter, zodat de jaren te vergelijken zijn.

Aardgas

Het gasverbruik van de RU is voor ruim 95 procent toe te schrijven aan verwarming van ruimtes. De gele lijn toont dat het gasverbruik steeds verder daalt. In 2021 was echter voor het eerst weer sprake van een stijging. Hoofdoorzaak was dat 2021 een koud jaar was waardoor ketels en warmtepompen meer gas en elektriciteit verbruikten om de gebouwen warm te krijgen.

Elektriciteit

Elektriciteit wordt op de campus van de Radboud Universiteit voornamelijk gebruikt voor gebouwinstallaties. Dit zijn installaties voor klimaat, verlichting en ventilatie, ICT en onderzoek. Ongeveer 5 procent van het elektriciteitsverbruik is toe te schrijven aan ruimtekoeling. De bruine lijn in de figuur geeft het verloop weer van het elektriciteitsverbruik. Het elektriciteitsverbruik is in 2021 gestegen. Ook dit is voornamelijk toe te schrijven aan het koude jaar waardoor warmtepompen meer elektriciteit verbruikten.

CO2-emissie

De Radboud Universiteit en het Radboudumc namen in 2021 voor het eerst 100 procent groene stroom af vanuit windpark Geefsweer in de provincie Groningen. Daarmee daalde de CO2-uitstoot verder. Bij de productie van elektriciteit werd immers minder gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen.

Specifieke cijfers, analyses en meer informatie over het energieverbruik:  EnergieJaarverslag 2021