Zoek in de site...

Onderhoud en beheer

Campus & Facilities (C&F) realiseert, beheert en onderhoudt gebouwen, het terrein en de infrastructuur op de campus. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk criterium. Dat geldt voor C&F maar ook voor de externe partijen die betrokken zijn bij onderhoud en beheer.

Elektrisch vervoer op de campus

De externe onderhoudsbedrijven, die vaak al jaren op de campus komen, kennen de Radboud Universiteit goed en weten ook hoe belangrijk duurzaamheid voor de universiteit is. Zij denken graag mee over dit onderwerp en passen dit waar mogelijk toe in hun eigen werk. Een voorbeeld daarvan zijn de elektrische auto’s en scooters die Croonwolter&dros inzet op de campus.

Vervanging of reparatie: keuze voor duurzaam

Duurzaamheid is ook kritisch bekijken of vervanging nodig is of dat reparatie een optie is, zodat het nog een tijdje mee kan. Dat geldt bijvoorbeeld voor regeltechniek die niet meer verkrijgbaar is. Met de sloop van de gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat is die techniek bewaard gebleven voor toekomstig gebruik in andere (oudere) gebouwen. Er is nu nog voor drie gebouwen voorraad zodat deze techniek langer gebruikt kan worden.

Is vervanging wel noodzakelijk, dan valt de keuze op de meest duurzame oplossing. Zo worden de lampen langzamerhand vervangen door led-verlichting. Eerst in de gemeenschappelijke ruimtes zoals sporthallen, bibliotheken en gangen, later ook in de kantoorruimtes die minder intensief verlicht worden. De komende jaren wordt deze overgang naar duurzame verlichting gerealiseerd.

In 2017 is in het Huygensgebouw de verlichting in de parkeergarage, de (nood)trappenhuizen, de bibliotheek, een aantal labs op de 3e verdieping en in gangen vervangen. Dit levert een jaarlijkse besparing van 291.000 kWh op, te vergelijken met het verbruik van bijna 100 huishoudens.
Zie ook: Nieuwe terreinverlichting: veel licht, weinig energie

Terreinonderhoud

Ook in het onderhoud en beheer op het terrein valt duurzame winst te halen. Voor het maaien van de gazons, knippen van de hagen en het vervoer op de campus wordt volledig elektrisch materieel gebruikt. De bermen worden minder vaak gemaaid vanwege de insecten en het gras blijft na het maaien liggen en dient als voedsel voor de bodem.

Schommelbank van campushout

Bij het terreinonderhoud komt heel wat hout vrij. Dit ‘afvalhout’ gaat naar Stadsboom, een leerbedrijf dat op ecologische wijze houten meubels en producten maakt van met name lokale bomen. Een deel van het hout komt weer terug op de campus in de vorm van houten meubels zoals de (schommel)banken die her en der op de campus staan en het insectenhotel bij het Berchmanianum. Het overige hout wordt gebruikt om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot timmerman. Het afval gaat dus niet verloren maar wordt verwerkt tot iets nieuws en draagt op die manier ook weer bij aan ‘maatschappelijk verantwoord' ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Via de externe partijen krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of leerlingen van een leer-werkbedrijf een functie op de campus. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; de uurtarieven zijn lager en de participanten doen ervaring op en vergroten hiermee hun kans op werk. De klant heeft er ook direct voordeel van want was het eerder niet rendabel en inefficiënt om voor één kapotte lamp iemand te sturen, met deze lagere tarieven kan dat wel. Zo bieden we zichtbaar betere service.
Zie ook: Ruim 8800 uur aan ‘leerwerkplekken’ in bouwprojecten van de Radboud Universiteit