Zoek in de site...

Meerjaren Investeringsprognose (MIP)

De Radboud Universiteit kent met de Meerjaren Investeringsprognose (MIP) een omvangrijk investeringsprogramma. Functionaliteit van de voorzieningen, wervend karakter van de campus, duurzaamheid en veiligheid staan daarbij centraal. Door de intensivering van de onderwijsprogramma’s en de wens om studenten meer uren op de campus te laten doorbrengen, is er behoefte aan modernere onderwijsruimte.

De MIP geeft een zo realistisch mogelijk beeld, naar de inzichten van nu en de te stellen prioriteiten van de planning en het middelenbeslag van de investeringsbeslissingen. Het is een richtinggevend kader voor investeringsuitgaven. Eens per 2 jaar wordt de investeringsprognose opnieuw bijgesteld en vastgesteld. De meerjaren investeringsprognose is een afgeleide van het strategisch plan van de Radboud Universiteit.

In het Strategisch Plan heeft de Radboud Universiteit de ambities met betrekking tot de ontwikkeling van de campus verwoord. Deze ambities zijn:

  • extra studiegerelateerde voorzieningen op de Campus voor langer verblijf van de student;
  • het bestaande parkachtige karakter wordt verder ontwikkeld;
  • de campus wordt duurzaam ontwikkeld;
  • samenwerking met de gemeente op het gebied van bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid;
  • de inrichting van de campus draagt bij aan de gemeenschapsvorming binnen de Radboud Universiteit.