Zoek in de site...

Gebruiker-Eigenaar-Model

Het Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM) onderscheidt de rollen van:

  • het college van bestuur als eigenaar/verhuurder en opdrachtgever voor de bouwprojecten in het investeringsplan,
  • faculteiten, diensten en bedrijven als gebruiker/huurder
  • het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) als opdrachtnemer.

De faculteiten, diensten en bedrijven ontvangen een huisvestingsbudget op basis van de eerste en tweede geldstroomtaken. Het UVB factureert het werkelijk ruimtegebruik, rekening houdend met eventuele contractafspraken die tussen het College van Bestuur en de eenheid zijn gemaakt.

De huisvestingstarieven bevatten naast een afschrijvingscomponent een exploitatiecomponent (onderhoud, schoonmaak, energie, e.d.).