Zoek in de site...

Matchen van vraag & aanbod van ruimte

De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek voltrekken zich in hoog tempo. Voor het bieden van de juiste faciliteiten is het van belang dat hiervan een juist beeld wordt gevormd. Dit geldt vooral voor de kostbare infrastructurele voorzieningen die een lange levensduur hebben. Binnen de dynamiek van maatschappelijke en universitaire ontwikkelingen is een evenwichtig en betaalbaar huisvestingsbeleid voor zowel de korte als lange termijn noodzakelijk.

De dynamiek binnen de organisaties neemt steeds verder toe. Gebruikerswensen veranderen en organisaties zijn onderhevig aan krimp of groei. Om te kunnen anticiperen op komende veranderingen, kan in de vorm van scenario's een aantal toekomstbeelden worden geschetst om de gevolgen van een beslissing inzichtelijk te maken. In de scenario's wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van studenteninstroom, ICT, samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire aanpak voor onderwijs en onderzoek en werkplekinnovatie.