Zoek in de site...

Huisvestingstarieven

Vastgoed is gefinancierd volgens het Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM). De huisvestingstarieven worden jaarlijks – op advies van Campus & Facilities - door het college van bestuur vastgesteld.

Integraal tarief

In de tarieven zijn naast de vaste lasten (afschrijving, rente en wettelijke lasten) tevens de instandhoudingskosten (onderhoud gebouwen, groen, wegen en terreinen) en servicelasten (energie, schoonmaak, data en bewaking) meegenomen. Een integraal tarief dus voor de huisvestingskosten.

Facturering

De huisvestingsfactuur is gebaseerd op het werkelijk verbruik voor Faculteiten, Diensten en Bedrijven. Per 4 maanden is aanpassing mogelijk. Daarmee heeft de gebruiker  tussentijds de mogelijkheid om extra ruimte te huren of af te stoten.

Demarcatielijst

Conform het GEM is een demarcatielijst (pdf, 25 kB) opgesteld waarin bepaald wordt welke kosten voor de eigenaar zijn en welke kosten voor de gebruiker.

Huisvestingstarieven 2022