Zoek in de site...

Vastgoedmanagement

Campus & Facilities verzorgt het vastgoedmanagement voor de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder vallen de volgende taken:

  • zorgdragen voor vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer (huisvestingsvisie, investeringsvisie);
  • periodiek opstellen van het huisvestingsplan en de Meerjaren Investerings Prognose (MIP);
  • geven van beleidsadviezen op het gebied van ruimtelijke ordening zoals integraal terreinbeheer, verkeerscirculatieplannen, energiestructuren e.d.;
  • verzorgen van de ruimteregistratie, het actueel houden, invoeren en bewaken van het Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM);
  • matchen van vraag en aanbod van ruimte;
  • beoordelen van vervoersplannen, coördineren van diverse campusvoorzieningen;
  • adviseren op het gebied van huisvestingsbeleid en strategisch huisvestingsbeleid aan het college van bestuur en aan faculteiten, diensten en bedrijven voor de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • zorgdragen voor externe verhuur;
  • maken van beleidsnotities ten behoeve van het college van bestuur, gericht op de rol van het college als eigenaar/verhuurder.