Zoek in de site...

Verhuizing

Bij een verhuizing op de campus zijn verschillende partijen betrokken. Voor een goede en tijdige uitvoering is het van belang dat een verhuizing zo snel mogelijk wordt aangemeld bij Campus & Facilities én dat het stappenplan wordt gevolgd.

Melden van verhuizingen

Voor kleine verhuizingen (minder dan 25 personen) geldt een termijn van minimaal twee weken. Grotere verhuizingen dienen minstens drie maanden voorafgaande aan de verhuisdatum gemeld te worden. Alle verhuizingen, ook een eigen interne verhuizing, dienen gemeld te worden via dit formulier.

Stappenplan

Alle verhuizingen op de campus worden uitgevoerd volgens een vastgesteld stappenplan. Dat geeft duidelijkheid in elke fase van het proces van verhuizing: weten wat je moet doen en bij wie je moet zijn. De rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk, er is controle en het voorkomt een ad-hoc werkwijze.

Meer informatie over verhuizingen