Zoek in de site...

Partijen en rollen in het verhuisproces

Hieronder de verschillende partijen en rollen die binnen het verhuisproces worden onderscheiden.

Opdrachtgever

Degene die opdracht geeft voor een verhuizing. De opdrachtgever benoemt tevens een contactpersoon voor deze verhuizing.

Contactpersoon

De partij die van A naar B wil verhuizen heeft altijd één contactpersoon die werkzaamheden voor de verhuizing voor deze partij kan regelen en bereikbaar (aanwezig) is tijdens de verhuizing. De contactpersoon is iemand die geautoriseerd is om akkoord te geven voor een verhuizing. Doorgaans is dit de gebouwbeheerder of de huisvestingsmanager.

Services medewerker - Campus & Facilities

Zorgt voor het vastleggen van de aanvraag in FACE en zorgt dat er opvolging komt op de opdracht.

Verhuiscoördinator / Bureau Inrichting - Campus & Facilities

Regelt en organiseert de verhuizingen en stuurt de verhuizer waar nodig aan.

Projectleider - Campus & Facilities

Bij verhuizingen waarbij een verbouwing nodig is, wordt naast de verhuiscoördinator altijd een projectleider toegewezen vanuit Campus & Facilities.

Netmaster – Information Services

De verantwoordelijke voor het patchen en activeren van netwerkaansluitingen. Hiermee wordt de verhuizing van netwerkkabels van adres a naar b gerealiseerd.

Netwerkmedewerker – Information Services

Bij grotere verhuizingen wordt een netwerkmedewerker toegewezen om de verhuizingen vanuit Information Services te begeleiden. De noodzaak hiervoor wordt beoordeeld door de Netmaster.

Lokale ondersteuner – Information Services

Ondersteunt ter plaatse bij het aansluiten van de ICT-middelen (nazorg).

Verhuizer

Verzorgt de fysieke verhuizing van A naar B, incl. pc-aansluitingen. Dit kan een interne verhuizer zijn zoals Bureau Inrichting voor kleine verhuizingen. Bij grote verhuizingen zoals bij nieuwbouw wordt een externe partij middels een aanbesteding gecontracteerd.