Veni-subsidies

Het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls) biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. De Veni-subsidie (van maximaal 280.000 euro) wordt jaarlijks uitgereikt aan pas gepromoveerde onderzoekers om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

2022

 • Stéfanie André, Radboud Universiteit 
  Vaders die werk en zorg combineren
 • dr. E.J. van Elsas, Radboud Universiteit
  Neutrale grond of omstreden terrein? Publieke percepties van partijdigheid in onpartijdige instituties
 • dr. I.L. Lammertink, Radboud Universiteit 
  Wanneer taal niet vanzelfsprekend is
 • Nora Stel, Radboud Universiteit 
  De macht van inertie en ambivalentie in transnationaal vluchtelingenbestuur: EU-actoren en de betwiste terugkeer van Syrische vluchtelingen uit Libanon en Turkije
 • J. van den Tol, Radboud Universiteit
  De makers van de economische "Gouden Eeuw"
   

2021

 • Paula Dalcin Martins, Radboud Universiteit
  Het ontrafelen en kwantificeren van de impact van virussen op de uitstoot van broeikasgassen door bodems
 • M. Dop, Radboud Universiteit
  Wortels op het randje
 • Kübra Gülmez Karaca, Radboudumc
  Terugval in angst: Het meten van angstherinneringen in de hersenen
 • Suzan Stelloo, Radboud Universiteit
  Dynamische veranderingen in eiwitten tijdens embryonale ontwikkeling
 • Dr. Sirwan Darweesh, Radboudumc
  Slow SPEED: het vertragen van de Ziekte van Parkinson door het doseren van lichaamsbeweging
 • Dr. Margo Dona, Radboudumc
  Therapie ontwikkeling voor feochromocytomen en paragangliomen door middel van een zebravis kanker model
 • Dr. M. Klein, Radboudumc
  Puzzelen voor gevorderden: de genetische complexiteit van psychiatrische aandoeningen
 • Dr. Lilly Verhagen, Radboudumc
  Luchtweginfecties in kinderen: wat doen immuuncellen in de luchtwegen zélf?
   

2020

 • Jessie van Buggenum, Institute for Molecules and Materials
  Cel signalering in een dynamische omgeving
 • Kiki van der Heijden, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
  Geluid is overal, maar waar komt van het vandaan?
 • Alessia Platania, Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
  Quantumgravitatie in het tijdige universum
 • Mandy Velthuis, Institute for Wetland and Water Research
  CO2-opslag in meren
 • Jeroen Dera, Institute for Culture & History
  De legitimering van literatuur in het voortgezet onderwijs
 • Wim Pouw, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
  Sociaal Resoneren: hoe biomechanische factoren oplossingen bieden voor menselijke communicatie
 • Patricia Schor, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
  Representaties van ras in de Nederlandse moderniteit: zwarten, joden en moslims
 • Lieke Stoffelsma, Centre for Language Studies
  Engelse leesvaardigheid van lagere schoolkinderen in Ghana, Zuid-Afrika en Hong Kong
 • Pascal Miesen, Institute for Molecular Life Science
  RNA helicases - nieuwe factoren voor virusverspreiding door muggen
 • Isabella Wagner, Radboudumc
  De sociale grid van de hersenen
 • Janita Bralten, Radboudumc
  Geen labels nodig: het begrijpen van psychiatrische aandoeningen door de genetica van symptomen
 • Jorge Domínguez Andrés, Radboudumc
  Tijd voor een boost: metabole versterking van vaccins
 • Elin Svensson, Radboudumc
  Snellere geneesmiddelenontwikkeling voor tuberculose
 • Else Eising, Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek
  Op zoek naar de genen die je doen stotteren
   

2019

 • Dr. R.J.W. Arts, Radboudumc - Interne geneeskunde
  De rol van nieuwe remmende ontstekingsstoffen in het immuunsysteem
 • Dr. Chiara Beneduce, Center for the History of Philosophy and Science
  De tastzin: van anomalie tot paradigma
 • Dr. M.H.J. van den Bosch, Radboudumc - Experimental Rheumatology: 
  Chronische ontsteking remmen aan de basis
 • Dr. Annegret Burtscher, Wiskunde
  Een ruw gekromd heelal
 • Dr. Pietro Delcorno, Historical Literary and Cultural Studies (HLCS)
  Prediking als massacommunicatie in laatmiddeleeuws Europa
 • Dr. Antonio Duarte Pereira Junior, Onderzoekinstituut voor Wiskunde, Sterrenkunde en Deeltjes Fysica (IMAPP)
  Ruimtetijd onder de microscoop
 • Dr. Myrthe Faber, Radboudumc - Department of Cognitive Neuroscience 
  Verveeld of vervoerd? De rol van spontane gedachten tijdens lezen
 • Dr. Frans Folkvord, Communicatiewetenschap
  Vloggen voor gezonder eetgedrag
 • Dr. Surya Gayet, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
  Zoeken naar objecten in de wereld
 • Dr. Iris Groen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
  Vision for action: neural representation of real-world scene affordances in the human brain
 • Dr. J. Jansen, Radboud UMC - Pathologie en Kindernefrologie
  Het ontrafelen van mechanismen voor reparatie van falende nieren
 • Dr. Fleur Jongepier, Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
  Weten algoritmes het beter? Eerste-persoons autoriteit in het tijdperk van big data
 • Dr. Hanna Koch, Department of Microbiology
  Een microbe is geen eiland – interacties van stikstofcyclus micro-organismen
 • Dr. Maurits Meijers, Politicologie
  'Geloofwaardig’ of ‘grillig’? De reputatiekosten van veranderend partijbeleid
 • Dr Jill Naaijen, Radboudumc, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
  Autisme, het brein uit balans?
 • Dr. Annie Yang, Radboudumc Medical Parasitology
  Het verborgen leven van malariaparasieten in de lever
   

2018

 • Francesca Arici,  Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP): Quantumsferen in de wiskunde.
 • Roseriet Beijers, Behavioural Science Institute (BSI):
  Terug aan het werk na zwangerschapsverlof: wat zijn de consequenties voor de baby?
 • Frans Bianchi, Radboudumc, afdeling Tumor immunologie:
  Celoppervlakte-eiwitten: een onontdekte bron van antigenen.
 • Nadejda Blagorodnova,  Afdeling Astrofysica:
  Turbulente interacties tussen dubbelsterren.
 • Shari Boodts, Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS):
  De receptie van Augustinus in middeleeuwse prekencollecties.
 • Richard ten Broek, Radboudumc, Heelkunde:
  Verklevingen in beeld.
 • Rob Compaijen, Ethiek en moraalfilosofie:
  Reflectief equilibrium en de deugd van de verstandigheid.
 • Matthias Ekman, Psychonomie en cognitieve psychologie:
  ‘Kan ik dat nog een keer zien?’ Terugspoelen en vooruitspoelen in het visuele brein.
 • Martine Hoogman, Radboudumc, Genetica:
  Het plaatje van ADHD compleet maken.
 • Nikolina Ilic, Institute of Mathematics, Astrophysics and Particle Physics:
  Zijn leptoquarks de ultieme oplossing?
 • Maartje van Kessel, Radboud Universiteit, Microbiologie:
  Nieuwe stikstofcyclusbacteriën voor drinkwaterproductie.
 • Brian Kiraly, Radboud Universiteit, Natuurkunde:
  Geheugen in één atoom.
 • Floris Meens, Europese Cultuurgeschiedenis:
  Verbonden door muziek. Huismuziek, emotie en sociale relaties in Nederland, 1815-1914.
 • Jorik Nonnekes, Radboudumc, afdeling revalidatiegeneeskunde:
  Loopstoornissen bij Parkinson: naar persoonsgerichte revalidatie.
 • Eelke Spaak, Radboud Universiteit, Donders Instituut:
  Context, verwachting, en bewuste waarneming.
 • Nienke de Vries-Farrouh, Radboudumc, Neurologie:
  Zorg voor Parkinson thuisbrengen. Onderzoek naar gebruik draagbare sensor om vallen en lichamelijke activiteit te meten.

 

2017

 • Jeroen de Baaij - Radboudumc: De reis van magnesium door de niercel: waar is de uitgang?
  Magnesiumverlies via de urine is vaak de oorzaak voor ernstige magnesiumtekorten bij patiënten. Jeroen de Baaij bestudeert de cellen die magnesium opnemen in de nier.
 • Sanneke de Haan –  Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 
  Psychiatrische stoornissen veranderen wat je voelt en denkt. Hoe kun je dan weten welke ervaringen ‘eigen’ zijn, en welke ervaringen het gevolg zijn van de stoornis of de medicatie? Sanneke de Haan onderzoekt deze vragen aan de hand van filosofische theorieën en interviews met patiënten.
 • Mark de Kreij –  Institute for Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS) 
  In 2014 dook een nieuw fragment van Sappho op, een papyrus die twee millennia in het zand van Egypte bewaard was gebleven. Mark de Kreij gaat op zoek naar de lezers, luisteraars en bewonderaars van Sappho en andere Griekse dichters in Romeins Egypte.
 • Kobie van Krieken –  Centre for Language Studies (CLS) 
  Het lezen van verhalen verbetert ons vermogen om de gedachten van anderen in de echte wereld te lezen. Hoe is dit mogelijk? Kobie van Krieken ontwikkelt een model om te onderzoeken in hoeverre de taal van verhalen en identificatie met verhaalpersonages dit proces faciliteren.
 • Geert Litjens – Radboudumc, Pathologie 
  De behandeling van prostaatkankerpatiënten wordt voor een groot deel bepaald door inspectie van tumorweefsel door een patholoog. Geert Litjens ontwikkelt een weefselanalysemethode gebaseerd op ‘deep learning’ om automatisch betere behandelkeuzes te maken.
 • David Peeters – Max Planck Institute for Psycholinguistics (MPI) en Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior 
  In het dagelijks leven verwijzen we vaak in taal en gebaar naar dingen in de wereld. Hoe maakt ons brein het mogelijk om zulke verwijzingen snel en efficiënt te begrijpen? David Peeters ontwikkelt een neurocognitief model dat verklaart hoe dit werkt.
 • Vitória Piai – Radboud Universiteit/Radboudumc, Donders Institute for Brain, Cognition, and Behavior 
  De meeste mensen gebruiken de linkerhersenhelft om te praten en taal te begrijpen. Bij patiënten met een beschadiging in hun linkerhersenhelft, kan de rechterhersenhelft taalfuncties overnemen. Vitória Piai onderzoekt hoe het taalsysteem in de rechter hersenhelft werkt.
 • Joeri de Ruiter – Institute for Computing and Information Sciences (ICIS) 
  De noodzaak voor het gebruik van privacy-vriendelijke systemen neemt toe. Maar bieden deze systemen wel de privacy die ze beloven? Joeri de Ruiter ontwikkelt methoden om te kunnen verifiëren of dit daadwerkelijk het geval is.
 • Luca Santini – Institute for Water and Wetland Research (IWWR)
  Verwildering van natuur heeft als doel om het functioneren van ecosystemen te verbeteren via de introductie van grote diersoorten. Luca Santini gaat via proces-gebaseerde ecosysteem modelering de rol van grote diersoorten in het functioneren van ecosystemen systematisch analyseren.
 • Carsten Sauer – Sociologie 
  Carsten Sauer onderzoekt wanneer en waarom inwoners van de EU hun individuele inkomen en de inkomensverdeling in hun land als eerlijk ervaren. Hij  draagt hiermee bij aan discussies over legitieme ongelijkheid in Europa.
 • Patricia Schmidt – Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP) 
  Als twee zwarte gaten botsen in het heelal produceren ze rimpelingen in de ruimtetijd. Deze  gravitatiegolven zijn de vingerafdrukken die wetenschappers vertellen hoe zwaar de zwarte gaten waren, en hoe snel ze ronddraaiden. Maar dat lukt alleen met geavanceerde modellen van de precieze vorm van de gravitatiegolven: de onderzoeksexpertise van Patricia Schmidt.
 • Arne Smeets – Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP) 
  Een centrale vraag in de algebraïsche meetkunde is wanneer een familie van algebraïsche variëteiten op gunstige wijze kan worden uitgebreid naar een iets grotere parameterruimte. Arne Smeets onderzoekt aritmetische aspecten van deze vraag die ons verstand nog steeds te boven gaan, zelfs voor sommige van de eenvoudigste variëteiten.
 • Iris Sportel – Centrum voor Migratierecht 
  Rechtbanken en jeugdzorgketen krijgen steeds vaker te maken met minderheidsgezinnen. Iris Sportel richt zich op representaties van religie, cultuur en etniciteit in procedures over kinderen, en onderzoekt welke rol claims van ouders en aannames van professionals daarbij spelen.
 • Loes van der Zanden –  department for Health Evidence 
  Urethrakleppen zijn aangeboren aandoeningen bij jongens waarbij de uitstroom van urine geblokkeerd wordt. Loes van der Zanden gaat op zoek naar de oorzaken en de gevolgen voor de nierfunctie.