Studenten

Ieder jaar kunnen studenten zich verkiesbaar stellen voor de USR, de FSR's en de opleidingscommissies. Dit jaar vinden in juni én september verkiezingen plaats om te bepalen welke studenten het volgende jaar in de raden of OLC's komen.

Universitaire Studentenraad
Studenten in de Universitaire Studentenraad (USR) praten met het college van bestuur van de universiteit en met allerlei beleidsmedewerkers die beslissingen nemen over zaken die studenten aangaan. Samen met de ondernemingsraad (OR) vormen zij de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Facultaire Studentenraad
De Facultaire Studentenraad (FSR) praat met het faculteitsbestuur en met medewerkers van de universiteit. Samen met de onderdeelcommissie (OC) vormen ze de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV).

Opleidingscommissie
De opleidingscommissie (OLC) adviseert het faculteitsbestuur over belangrijke onderwijszaken met betrekking tot een specifieke opleiding. Daarmee is de OLC een waarborg voor de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van onderwijsevaluaties doet zij aanbevelingen om het onderwijsprogramma te verbeteren.

Medewerkers

Iedere twee jaar kunnen personeelsleden zich verkiesbaar stellen voor de Ondernemingsraad (OR) en Onderdeelcommissies (OC's). In juni vinden de verkiezingen plaats om te bepalen wie de komende twee jaar in de OR en OC's komen.

Ondernemingsraad
Personeelsleden in de OR praten met het College van Bestuur van de universiteit en met beleidsmedewerkers die beslissingen nemen over zaken die het personeel aangaan. Samen met de USR vormen ze de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Onderdeelcommissie
De Onderdeelcommissie praat met het faculteitsbestuur en met medewerkers van de universiteit. Samen met de FSR vormen ze de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV).