Radboud Universiteit
Zoek in de site...

Zaalaanvraag

Ga naar de aanvraagpagina voor reserveringen in 2022 - 2023

Korte uitleg van de zaalaanvraag:

Vanaf (ongeveer) 2 maanden voor het begin van het semester kunt u op deze site een verzoek voor reservering van een zaal indienen bij de eigenaar van die zaal. U logt in met uw RU-nummer en wachtwoord. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat reserveringen voor onderwijsactiviteiten aangevraagd worden. Voor die reserveringen dient u zich te wenden tot uw roosterbureau. Opmerkingen en vragen over deze site worden ook via deze bureaus aan de beheerder doorgegeven.

Op de eerste pagina kiest u:

A. onder Locatie:

  • Grootte van de zaal
  • Zaalbeheerder (als u voorkeur heeft voor een zaal van uw eigen eenheid)
  • Gebouw (als u een zaal in een specifiek gebouw wenst)
  • Faciliteiten (1 of meer als u specifieke wensen voor de zaal heeft)

B. onder Datum:

  • Een of meerdere data

C. onder Tijd:

  • Begin- en eindtijd

Op de tweede pagina krijgt u een lijst van zalen die aan uw criteria voldoen met zaalnaam en nummer, uurprijs en enige opmerkingen. U kunt een zaal kiezen door in de eerste kolom het betreffende hokje aan te vinken. U kunt ook besluiten om eerst voor een specifieke zaal andere beschikbare tijden te zoeken: klik in de derde kolom op het klokje bij die zaal. Vervolgens kunt u voor een andere tijd weer meerdere zalen zoeken door in de derde kolom te klikken, etc.
Onder de tabel hebt u mogelijkheden om eerdere/latere tijden en dagen te kiezen.
Na keuze van de zaal/datum/tijd gaat u naar pagina drie.

Op pagina drie wordt uw keuze getoond en (aan de hand van uw RU-nummer) uw naam, telefoonnummer en e-mail adres. U dient dit laatste echter goed te controleren en eventueel te wijzigen: het kan afwezig zijn of gelijk zijn aan het mailadres dat u gebruikte in uw vorige functie binnen de RU. U bent verplicht (anders wordt de aanvraag niet verzonden) om verder nog in te vullen:

  • de omschrijving van de activiteit. Deze wordt getoond in het zaalrooster.
  • uw kostenplaats, die niet gelijk mag zijn aan de facultaire kostenplaats voor het onderwijs.

De gegevens op pagina drie worden bewaard en gebruikt voor latere doorberekening.

Na het bevestigen/verzenden van de aanvraag kunt u (onderaan pagina drie) een overzicht krijgen van al uw reserveringen (knop 'Mijn boekingen'), uitloggen (knop 'Uitloggen (u-nummer)') of kiezen voor een volgende reservering (knop 'Volgende boeking').

U kunt zelf uw boeking annuleren. Klik op de knop 'Mijn boekingen' en klik op 'annuleren' bij de betreffende boeking.

Na verzenden van uw aanvraag krijgt u een bevestiging per mail van ontvangst, na behandeling door de zaaleigenaar een mail met de toe- of afwijzing, na annuleren een bevestiging.