blauwe lucht met wolken
blauwe lucht met wolken

Vrije minor

Met ingang van 2024-2025 is het mogelijk om een vrije minor te volgen. Deze bestaat voor 30 EC uit samenhangende cursussen (in semester 1 en/of 2) en een denktank van 10 EC in semester 2 (LET-LETMI-DT13). In deze denktank zul je aan de slag gaan met een vraagstuk dat raakt aan een algemeen geesteswetenschappelijk thema. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen er meerdere denktankopdrachten zijn waar je uit kunt kiezen.

Overweeg je een individuele invulling van de denktank? Houd dan rekening met het tijdpad. De individuele invulling hoeft niet aan te sluiten bij de cursussen die je in je vrije minor hebt gevolgd, maar (idealiter) wel bij je majoropleiding.

Wat mag WEL?

 • 30 EC van één opleiding (disciplinair pakket)
  Bij een disciplinair pakket volg je cursussen bij één opleiding, binnen of buiten onze faculteit.* Een overzicht van de disciplinaire pakketten binnen onze eigen faculteit vind je hier.
 • 30 EC uit een interdisciplinair pakket van een minor die in 2023-2024 voor het laatst werd aangeboden
  Bij een interdisciplinair pakket volg je cursussen die allemaal nauw samenhangen met het thema van een minor. Heb je de themacursus óf Wetenschap en Samenleving van deze minor al behaald, mag je die hier ook inbrengen (maar dus niet allebei).
 • 30 EC aan duurzaamheidsonderwijs (cursussen met SC-label in Osiris)
 • 30 EC uit een bestaande minor of premaster van een andere faculteit van de RU of WO-instelling in Nederland* 
  Denk bijvoorbeeld aan de Radboudminor Data Science of de minor Arts and Heritage van Maastricht University.
 • 2x 15 EC PPS-modules van filosofie
 • 30 EC aan cursussen uit verwante disciplinaire pakketten
  Denk bijv. aan GES-kunstgeschiedenis; ACW-kunstgeschiedenis; taalwetenschap-Nederlands; GES-GLTC
 • 30 EC aan cursussen uit verschillende disciplinaire pakketten, maar met dezelfde, duidelijke focus, bijv. letterkundige of taalkundige vakken
 • 15 EC uit het ene (inter)disciplinaire pakket + 15 EC uit een ander (inter)disciplinair pakket
  Denk bijv. aan 15 EC uit het disciplinaire pakket Frans/Duits/Spaans/Nederlands + 15 EC uit het disciplinair pakket CIW/IBC of 15 EC uit het disciplinaire pakket Kunstgeschiedenis en 15 EC uit het interdisciplinaire pakket Migration.

Wil je een cursus Wetenschap en Samenleving (LET-LETMI-RF%) toevoegen aan je vrije minor, is dat toegestaan, ook als het thema van de W&S-cursus niet aansluit bij de rest van je vrije minor.

*Studenten CIW/IBC: de cursussen Marketing (MAN-BCU2008) en Cross-Cultural Management and Communication (MAN-BCU345) vertonen te veel overlap met majoronderwijs en mogen daarom NIET worden opgenomen in een vrije minor.

Wat mag NIET?

 • 30 EC uit een interdisciplinair pakket van een in 2024-2025 nog aangeboden minor: als het thema je aanspreekt, schrijf je dan in voor de betreffende thematische minor. Op die manier weet je ook zeker dat je denktankopdracht raakt aan het thema dat je interesseert.
 • Themacursus (LET-LETMI-TH..) van een nog aangeboden minor: als het thema je aanspreekt, schrijf je dan in voor de betreffende thematische minor.
  Ben je al eerder begonnen aan een thematische minor die in 2024-2025 nog wordt aangeboden en wil je overstappen naar een vrije minor, dan mag je dus niet de (evt. behaalde) themacursus inbrengen in de vrije minor.
 • Stage van 15 EC; LET OP: Het gaat hier expliciet om het inbrengen van een stage van 15 EC in de keuzeruimte van de vrije minor. Het is binnen de vrije minor uiteraard wel gewoon mogelijk om de denktank (10 EC) individueel in te vullen.
 • Cursussen die sterk overlappen met je majoronderwijs.

Procedure

Voldoet de voorgestelde invulling van de keuzeruimte (30 EC) binnen de vrije minor aan de hierboven genoemde voorwaarden? Vul dan het formulier hieronder in.

Past je voorstel niet helemaal binnen de hierboven beschreven kaders ("Wat mag WEL?"), maar staat hetgeen jij wilt ook niet onder "Wat mag NIET?", stuur dan een verzoek naar de examencommissie.

LET OP: Je kunt je vrije minor pas vanaf 1 juli 2024 aanvragen, dus na publicatie van de studiegidsen voor 2024-2025.

Formulier vrije minor

* Verplicht veld
Zonder s
Indien je twee bacheloropleidingen volgt, kun je waarschijnlijk een vrijstelling voor de keuzeruimte krijgen. Raadpleeg de OER, artikel 11, en stuur een verzoek naar de examencommissie.

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. 
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. 
etc...

 

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. 
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. 
etc...

 

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. 
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. 
etc...

 

Wordt deze minor of premaster aangeboden door de Radboud Universiteit?

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. 
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. 
etc...

 

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
FTR-FIPPSB222, The Power of Words, 5 EC. 
FTR-FIBA205, Project, 10 EC.
etc...

 

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. 
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. 
etc...

 

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 
LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. 
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. 
etc...

 

Vermeld cursuscode, naam cursus en aantal EC en pakket/opleiding. Gebruik één regel per cursus. Bijvoorbeeld: 

LET-ACWB107, Cultural Theory, 10 EC. Disciplinair pakket Algemene Cultuurwetenschappen
LET-KGB255, Esthetica, 5 EC. Disciplinair pakket Kunstgeschiedenis

 

Volg je een minor of premaster aan een andere universiteit, kunnen de cursussen pas in je SVO verwerkt worden als je een gevalideerde cijferlijst hebt, waarop is vastgelegd dat je de betreffende cursussen hebt behaald. Neem voor de verwerking hiervan t.z.t. contact op met de examencommissie.