HR Excellence in Research

Gelijke kansen voor iedereen en voor alle onderzoekers wereldwijd. De Radboud Universiteit vindt transparantie op de arbeidsmarkt belangrijk en wil dit voor onderzoekers verbeteren. We doen dit door onze vacatures openbaar te publiceren, een toegankelijke werksfeer en volop loopbaanmogelijkheden.

European Charter & Code

Om een open en transparant Europees onderzoeksklimaat te creëren, heeft de Europese Commissie een Europees Charter voor onderzoekers en een gedragscode voor de werving van onderzoekers aangenomen.

Deze twee documenten, gericht aan zowel onderzoekers als aan werkgevers en financiers in zowel de publieke als de private sector, zijn sleutelelementen in het beleid van de Europese Unie om van onderzoeker een aantrekkelijke loopbaanoptie te maken.

Lees meer informatie over het Europees Handvest en de Gedragscode voor de werving van onderzoekers.

Logo HR Excellence in Research

Het programma HR Excellence in Research (HRS4R) moedigt onderzoeksinstellingen aan om het Charter en de Code in hun beleid te implementeren. Het HRS4R-logo wordt toegekend aan onderzoeksinstellingen die door de Europese Commissie zijn erkend voor het feit dat ze aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij de implementatie van het Charter & Code. 

    Radboud Universiteit: aangesloten bij HRS4R

    Omdat de Radboud Universiteit een open en transparant Europees onderzoeksklimaat belangrijk vindt, heeft de universiteit zich sinds 2013 aangesloten bij het HRS4R-project om het Charter & Code op te nemen in haar beleid. De organisatie heeft destijds een accreditatie- en auditproces doorlopen en vervolgens toestemming gekregen van de Europese Commissie om het logo HRS4R te voeren als blijk van het zijn van een goede werkgever voor onderzoekers.

    Elke drie jaar wordt een nieuw accreditatie- en auditproces uitgevoerd. De laatste keer, in 2020, heeft de beoordeling plaatsgevonden middels een site visit, waarbij de Europese externe beoordelingscommissie na het inzien van documenten en voeren van gesprekken met verschillende interne betrokkenen een positieve beoordeling heeft afgegeven. De commissie heeft enkele adviezen ter verbetering meegegeven waar de universiteit aan zal werken.

    Omdat er altijd ruimte is voor verbetering, heeft de Radboud Universiteit de voorbije jaren verder geïnvesteerd in het HR-beleid. Dit gebeurt als uitwerking van de nieuwe universitaire strategie ‘A significant impact’. Vanuit de strategische HR-agenda zijn diverse concrete verbeteracties uitgevoerd. Ook worden de komende jaren de nodige verbeteracties nog geïnitieerd. In 2023 is het strategische HR-actieplan beschreven en schriftelijk ingediend bij de Europese Commissie voor een nieuwe beoordeling. Momenteel wacht de organisatie nog af wat de definitieve uitslag hiervan is.