prof. dr. Laura van Niftrik

Portret van Laura van Niftrik
Ik heb echt het gevoel dat we het samen doen, de finance-collega’s nemen veel zorg uit handen en dragen bij aan successen van onderzoeks- aanvragen!
Naam
Laura van Niftrik
Huidige functie
Vice-decaan onderwijs - Faculteitsbestuur Hoogleraar - Microbiologie

'Ik werk op verschillende manieren samen met finance. Als onderzoeker stel ik samen met de projectcontroller een begroting op voor onderzoeksaanvragen en heb tijdens een project structureel overleg over het budget, de besteding daarvan en op het einde van een project voor de financiële eindverantwoording.'

'Als afdelingshoofd heb ik daarnaast structureel contact met de controller over het afdelingsbudget. En als lid van het faculteitsbestuur heb ik contact met het hoofd finance over de facultaire begroting en kansen en uitdagingen van de faculteit op financieel gebied. De ervaring binnen deze drie rollen is heel positief: de afdeling finance ondersteunt en adviseert onderzoekers, managers en bestuur op financieel gebied een heeft veel inzicht in mogelijkheden en kansen, maar ook uitdagingen en valkuilen die je zelf niet altijd in het vizier hebt.

Ze zijn voor mij dus heel belangrijk omdat zij mij adviseren over financiële besluiten en bestedingen, en mij erop attenderen als ik een budget beter anders kan inzetten. Het advies en inzichten van de collega’s van finance zorgen er dus voor dat budgetten optimaal besteed worden. Zij hebben kennis van regelgeving en nemen veel zorg uit handen door contact op te nemen en te onderhouden met subsidieverstrekkers. Ook tonen ze interesse in, en enthousiasme over, het onderzoek en delen daarmee in successen van aanvragen die gehonoreerd worden. Ze zijn enthousiast, betrokken, proactief en constructief. Ik heb echt het gevoel dat we het samen doen, of het nu een subsidieaanvraag is of het managen van het afdelingsbudget. Vaak zien ze mogelijkheden die je zelf niet op het oog had en daarom zijn ze essentieel voor een optimale en correcte financiële ondersteuning en advies. 

De collega’s bij finance met wie ik contact heb zijn allen fijne collega’s en worden daardoor ook regelmatig uitgenodigd als er iets te vieren valt bij de afdeling of het onderzoeksinstituut!'

Terug naar werken in finance