De ambitie en uitdagingen van HR

Hoge werkdruk, sociale veiligheid, erkennen en waarderen: het HR-landschap is breder en uitdagender dan ooit. Hoe gaat de Radboud Universiteit om met de vraagstukken van nu op HR-gebied? Patricia, HR-directeur (links) en Elian, HR manager van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (rechts), vertellen over de uitdagingen en ambities van HR binnen de Radboud Universiteit.

Ben jij al meteen nieuwsgierig naar onze huidige vacature voor HR-manager Leiderschap & Cultuur? Bekijk deze dan hier.

Hoe is HR georganiseerd?

Duo portret van Elian Hondius Boldingh en Patricia Gielis

Patricia: ‘Binnen de Radboud Universiteit hebben we één gezamenlijke HR-divisie. Daar werken bijvoorbeeld experts op een HR-onderwerp die universiteitsbreed HR-beleid maken, het ontwikkelaanbod klaarzetten voor alle medewerkers, salarisverwerking verzorgen of HR-applicaties beheren. Daarnaast hebben onze zeven faculteiten en de centrale afdelingen ieder hun eigen HR-adviesteams die bezig zijn met HR-vraagstukken op facultair of eenheidsniveau.'

De verschillende karakters van de faculteiten en het samenspel met de centrale afdelingen maken de Radboud Universiteit juist een extra interessante werkomgeving.

Wat zijn de voordelen van deze inrichting?

Elian: ‘Vanuit de faculteit is het mooi om dicht bij de organisatie te staan, zodat leidinggevenden en medewerkers altijd kunnen binnenlopen met een vraag of probleem. Wij adviseren zo goed mogelijk op het hele gebied van HR, maar het is een luxe om een expert op een bepaald onderwerp in te kunnen schakelen vanuit de divisie. Zo leren we van elkaar en bouwen we samen aan een nog betere HR-dienstverlening.’

Patricia: ‘Ik zou onze samenwerking ook niet anders willen zien. In plaats van one size fits all geloof ik in one size fits me. Iedere faculteit heeft een eigen identiteit en vraagstukken, en om de juiste dingen te doen is maatwerk nodig. Dat betekent dat een HR-expert vanuit de divisie een beleidsstuk kan schrijven en dat het hierbij mogelijk moet blijven om per faculteit accenten te leggen.’

Elian: ‘Bij FNWI is bijvoorbeeld internationalisering een groot deel van onze identiteit, terwijl de focus bij de rechtenfaculteit meer nationaal gericht is. Onze verschillen maken de Radboud Universiteit juist een extra interessante werkomgeving. En omdat we allemaal een andere werkomgeving hebben, kunnen we in gezamenlijke HR-projecten vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kijken.’

Bij de universiteit wordt belangrijk onderzoek gedaan en daar draag je als HR-professional indirect aan bij.

Wat is de ambitie van HR op de Radboud Universiteit?

Patricia: ‘Kort gezegd: de beste plek voor jou om te werken. Dat je je thuis voelt in het werk dat je doet en op de campus. Dat je talenten tot hun recht komen en je de regie voert op jouw eigen inzetbaarheid. En dat de universiteit in de rol van werkgever oog heeft voor jouw vitaliteit en welzijn. Deze ambitie komt terug in universiteitsbrede thema’s zoals erkennen en waarderen, persoonlijk leiderschap, verlagen van de werkdruk en diversiteit, gelijkheid en inclusie. Bij al deze vraagstukken binnen de universiteit zit HR aan tafel. Hoe mooi is dat!’

Elian: ‘Verder proberen we voor iedereen de beste werkgever te zijn, ook voor mensen met een beperking of wat meer afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen mijn team werkt er bijvoorbeeld een medewerker die een stevige gehoorbeperking heeft. Voor hem kijken we samen welk werk het beste bij hem past. Op deze manier proberen we dat voor iedereen te doen.’

Wat zijn de grote HR-uitdagingen waar we de komende jaren mee aan de slag gaan?

Foto van Patricia Gielis

Patricia: ‘Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp dat ook maatschappelijk gezien erg speelt. We onderscheiden ons op dit moment van andere organisaties door hoe hoog dit thema op de agenda staat. Daarnaast hebben wij als universiteit een belangrijke rol op dit gebied. Wij bereiden 25 duizend studenten voor op hun maatschappelijke rol als onderzoeker of professional en willen ze dus ook op andere manieren klaarstomen voor de wereld buiten de campus. Daar is een besef van het belang van sociale veiligheid en eigen weerbaarheid voor nodig, en wat dit in gedrag betekent.'

Elian: ‘Recent hebben we bij FNWI een succesvolle heimiddag voor het management georganiseerd rondom sociale veiligheid met behulp van een theatergroep. Zij beeldden zo overtuigend scenario’s uit dat het voelt alsof je het zelf meemaakt. Iedereen deed vanaf het eerste moment mee en praatte er daarna uitgebreid over. Zo zie je dat soms beleidsstukken niet de oplossing zijn, maar iets zien en voelen veel meer impact heeft.'

Patricia: ‘Naast sociale veiligheid willen we de hoge werkdruk binnen de universiteit verminderen en de loopbaanpaden, in het bijzonder voor wetenschappers, inzichtelijker maken. We onderscheiden ons al op het gebied van erkennen en waarderen. Veel organisaties werken namelijk nog op basis van prestatiemonitoring, terwijl wij een andere invalshoek kiezen. We willen nadruk op hoe je vanuit onderzoek en onderwijs verschil maakt. Dat je ervaart wat jouw bijdrage is vanuit het gedachtengoed dat iedereen nodig is en we ruimte bieden aan ieders talent.’

Als HR-professional ben ik nooit bang dat mijn mensen, of ik zelf, een advies moet geven dat tegen mijn gevoel in gaat.

Waarom werk jij graag bij de Radboud Universiteit?

Een foto van Elian in gesprek

Elian: ‘Ik vind het leuk om te werken bij een organisatie die een link heeft met de wetenschap. Bij de universiteit wordt belangrijk onderzoek gedaan en daar draag je als HR-professional indirect aan bij. Werken in een wetenschappelijke organisatie betekent dat je omringd bent door slimme mensen, dus je wordt wel behoorlijk uitgedaagd om je verhaal goed te vertellen. Verder is de sfeer binnen de gehele organisatie erg prettig en het HR-beleid vind ik menselijk. Als er onverhoopt een disfunctioneringstraject of ontslagzaak aan de orde is, is er ruimte om hier tijd voor te nemen en dit met respect op te lossen. Als HR-professional ben ik nooit bang dat mijn mensen, of ik zelf, een advies moet geven dat tegen mijn gevoel in gaat. Dat vind ik als HR-manager, maar vooral als HR-mens erg belangrijk.’

Patricia: ‘Mijn werkervaring ligt in het eerste deel van mijn loopbaan in de financiële dienstverlening. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van reorganisatie en krimp, onder andere als gevolg van digitalisering en veranderende klantbehoefte. Ik wilde in mijn volgende stap graag naar een organisatie die midden in de maatschappij staat met een belangrijke opdracht: studenten voorbereiden op hun maatschappelijke rol. Tegelijkertijd had ik zin om te gaan werken bij een organisatie die de blik vooruit richt. Een groeiende organisatie kent misschien wel dezelfde HR-vraagstukken als een krimpende organisatie, maar het antwoord is totaal anders. Daarnaast verbind ik me graag aan onze missie: “de Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.” Als HR-managers zetten we ons dagelijks in om deze missie zo goed mogelijk terug te laten komen in onze HR-organisatie.’

 

Wil jij ook graag als HR-manager aan de slag bij onze universiteit? 

Bekijk de vacature HR-manager leiderschap en cultuur