Sollicitatieprocedure

Als je solliciteert op een vacature, doorloop je een sollicitatieprocedure. Lees meer over de sollicitatieprocedure en hoe we omgaan met je gegevens en externe en interne kandidaten bij vacatures. 

Hieronder staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens een sollicitatieprocedure.

Selectie

Na de eerste selectie ontvang je bericht of je uitgenodigd, afgewezen of in reserve gehouden wordt. Wij streven ernaar je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na sluiting van de vacature, een reactie te geven. 

Gesprekken

Afhankelijk van de functie heb je een aantal (online) gesprekken met één of meerdere commissies. Indien gewenst kun je met de commissie bespreken of reiskosten of andere in redelijkheid gemaakte kosten voor dat gesprek worden vergoed.

Extern werving- en selectiebureaus

Bij sommige vacatures zetten wij een extern bureau in om de werving en selectie te organiseren. In dat geval verwijzen wij in de vacaturetekst naar het bureau en heb je contact en eventueel een eerste gesprek met een recruiter van het bureau.

Ben je interne kandidaat en voldoe je aan de formele criteria van de vacature? Dan word je altijd uitgenodigd voor een (selectie)gesprek met een recruiter van het bureau.

Referenties en assessment

Voor sommige functies willen wij, ter ondersteuning van de selectie, enkele referenten raadplegen. Deze benaderen wij alleen met jouw toestemming. Soms maakt een assessment deel uit van de procedure.

Screening

Voor sommige (kwetsbare) functies is een uitgebreidere screening onderdeel van de werving- en selectieprocedure. Als er een screening plaatsvindt dan staat dit vermeld in de vacaturetekst. Je wordt hierover gedurende de procedure verder geïnformeerd.

Beslissing

Als je op gesprek bent geweest word je persoonlijk geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek.

Arbeidsovereenkomst

Als je geselecteerd bent voor de functie ontvang je een arbeidsvoorwaardenvoorstel en word je uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Komen we tot overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden, dan ontvang je vervolgens je arbeidsovereenkomst.

Privacy

We behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig:

  • De gegevens en documenten die je verstrekt, gebruiken we uitsluitend voor de sollicitatieprocedure en zijn niet inzichtelijk voor derden. 
  • Binnen 4 weken na de afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen we al je gegevens en andere documenten uit ons werving- en selectiesysteem, tenzij anders met je overeengekomen. 
  • Als je bent aangenomen nemen we je gegevens op in je personeelsdossier.

Voorrang interne kandidaten

Sommige vacatures staan alleen open voor interne kandidaten. Als interne kandidaat heb je recht op een gesprek als je aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen in de vacature. Alle andere vacatures staan open voor iedereen. Als zowel een interne als externe kandidaat gelijk geschikt zijn voor een functie, dan krijgt de interne kandidaat altijd voorrang op de externe kandidaat.
Je sollicitatie als interne kandidaat wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

Open sollicitatie

Omdat de Radboud Universiteit een grote organisatie is, kunnen we open sollicitaties zonder vermelding van contactpersoon, niet in behandeling nemen. Om op de hoogte te blijven van onze vacatures nodigen we je uit om een job alert aan te maken. Je ontvangt dan wekelijks onze nieuwe vacatures. We nodigen je van harte uit om dan te solliciteren bij ons.

Meer weten?

Natuurlijk hangt de te volgen procedure ook af van de vacature waarop je solliciteert. Heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon die in de vacaturetekst staat vermeld.

De sollicitatieprocedure van de Radboud Universiteit is gebaseerd op de NVP Sollicitatiecode en de regeling herplaatsing en vacaturevervulling van de Radboud Universiteit.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel