Vacatures

Resultaat 1 - 20 van 39 resultaten
 • Beleidsmedewerker (senior) / Hoofd Bureau Onderzoek en Onderwijsbeleid

  Als senior beleidsmedewerker Onderzoek lever je een bijdrage aan de impactstrategie van de Faculteit der Letteren. Het gaat hierbij om de zichtbaarheid en brede inzetbaarheid van het onderzoek en onderwijs op het terrein van taal, communicatie, kunst, cultuur en geschiedenis. Hiervoor ga je...

 • Beleidsmedewerker onderwijs / Ambtelijk secretaris examencommissie

  In deze combinatiefunctie van beleidsmedewerker onderwijs en secretaris examencommissie heb je een veelzijdig takenpakket en schakel je met veel collega’s binnen en buiten de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Je werkt hierin nauw samen met je collega-beleidsmedewerker en secretaris, het...

 • Lecturer in Critical Intersectional Perspectives on AI

  The responsibilities in this lecturing position are threefold: 60% teaching, 20% organisation, and 20% research professionalisation. Sixty percent of the position is to be spent on teaching and student supervision. This will include co-developing a new Bachelor’s course that represents a critical...

 • Managementassistent HR

  Als managementassistent HR binnen de Faculteit der Letteren ben je de expert in het coördineren, organiseren en uitvoeren van secretariële en administratieve processen ter ondersteuning van het HR-team. Je werkt nauw samen met de HR-collega’s binnen het HR-team. Samen met de HR-supportmedewerker en...

 • Promovendus: Kansen en uitdagingen in begrijpend lezen van digitale teksten door kinderen

  De digitale maatschappij vraagt van leerlingen dat ze om kunnen gaan met digitale teksten. Zeker het kunnen integreren van informatie uit meerdere digitale documenten is daarbij een vaardigheid die leerlingen in het basisonderwijs niet zomaar beheersen. Ze moeten, naast het integreren van informatie...

 • Assistant Professor of Neurotechnology

  We are looking for an Assistant Professor of Neurotechnology to strengthen and complement the Neurotechnology research programme at the Donders Centre for Neuroscience (DCN). You will develop and optimise neurotechnologies for fundamental research in systems neuroscience and its clinical...

 • Promovendus: Leesevolutie, digitaal lezen in het vmbo

  Als promovendus voer je onderzoek uit waarbij in dit project allereerst wordt gewerkt aan het (door)ontwikkelen van een app voor op de smartphone waarin leerlingen gestimuleerd worden om te lezen en waarbij het leesbegrip zal worden ondersteund met hulp van AI. Deze ontwikkeling gaat in samenspraak...

 • Studieadviseur Faculteit der Letteren: departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid

  De Faculteit der Letteren zoekt een studieadviseur voor de Nederlandstalige bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, de masteropleiding Oudheidstudies, de specialisatie Kunstgeschiedenis (valt onder de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen) en de Engelstalige...

 • Lerarenopleider regio Limburg

  Wegens het vertrek van een collega zijn we voor de regio Zuid- en Midden-Limburg op zoek naar een lerarenopleider. De Radboud Universiteit is een samenwerking aangegaan met de Universiteit Maastricht om meer academici op te leiden voor de regio Midden- en Zuid-Limburg. Als opleider neem je een...

 • Postdoctoral Researcher: Systems Biology of Malaria Gametocytes

  We are looking for an ambitious postdoctoral researcher with ample experience in systems biology and bioinformatics. Experience with malaria research is a plus but not strictly required. As a postdoctoral researcher, you will participate in a collaborative ZonMW open competition project (a team of...

 • Frontoffice medewerker

  Als frontoffice medewerker ziet iedere dag er net weer anders uit. Je bent het eerste aanspreekpunt voor collega’s en studenten. Je zoekt actief naar oplossingen en bekijkt situaties vanuit een breder perspectief waardoor je in staat bent om goede oplossingen te bieden. We zijn op zoek naar iemand...

 • Opleidingsassistent

  Als opleidingsassistent voer je administratief ondersteunende werkzaamheden uit die horen bij zowel de voorbereiding als de afronding van verschillende opleidingsbijeenkomsten. Zo ben je onder meer verantwoordelijk voor de administratieve taken die te maken hebben met inschrijvingen, zoals het...

 • Coördinator Reception Desks

  Met onze dienstverlening zorgen we dat studenten, medewerkers en externen zich thuis, gewaardeerd en gefaciliteerd voelen. Dienstverlening gaat niet alleen over wat we bieden aan onze gasten, maar juist ook over de manier waarop we het doen. We willen een uniforme gastvrije uitstraling, zichtbare...

 • Functioneel- en databeheerder vastgoed

  De divisie Campus & Facilities is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden installaties, terreinen en gronden van de Radboud Universiteit. Voor het team Functional Application Management (FAM) binnen de afdeling Business Support zijn we op zoek naar een...

 • Junioronderzoeker Cultuureducatie

  Als junioronderzoeker voer je zowel kwantitatief als kwalitatief evaluatieonderzoeken uit voor de penvoerders en onderhoud je contact met deze organisaties en de landelijke partners (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunsten (LKCA) en Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Daarnaast...

 • Contentspecialist

  Samen met de strategisch communicatieadviseur van het Nationaal OnderwijsLab AI (NOLAI) geef jij smoel aan NOLAI. Je maakt zelfstandig passende content die weet te raken. In gesprek met leraren, projectleiders en onderzoekers weet je gemakkelijk het juiste haakje te vinden en te vertalen naar...

 • PhD candidates: Centre for Language Studies

  We are looking for two PhD candidates. As a PhD candidate, you will participate in the Graduate School for the Humanities. You will write a PhD dissertation, and provide your services to the Faculty of Arts at Radboud University for a period of six months. As this position is embedded in the Centre...

 • Facultair coördinator Digitaal Toetsen

  Als facultair coördinator Digitaal Toetsen maak je onderdeel uit van het Teaching Information Point, een enthousiast team dat zorg draagt voor brede ondersteuning bij het vormgeven, inrichten en verbeteren van het (blended) onderwijs van de faculteit. In deze functie houd je je met name bezig met...

 • PhD Candidate in Algebraic Topology

  The Department of Mathematics at Radboud University (Nijmegen, the Netherlands) is seeking an outstanding and highly motivated PhD candidate to work on a PhD project on homotopy theory.You will work on this project under the supervision of Dr Steffen Sagave. The position is funded for four years and...

 • Assistant Professor of Digital Security

  As an Assistant Professor of Digital Security, you will perform research in one of the following topics: network security, systems security and security/privacy of artificial intelligence. You will also be responsible for the development and coordination of security courses at the Bachelor’s and...