Promovendus Tekstinterne kenmerken van desinformatie

Dienstverband
0,8 - 1,0 fte
Bruto maandsalaris
€ 2.770 - € 3.539
Werk/denkniveau
Universitair
Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren
Reageer uiterlijk

Ben jij geïnteresseerd in de tekstuele kenmerken van onbetrouwbare informatie en naar de manier waarop je taalgebruikers kunt helpen om zulke informatie te onderscheiden van juiste en betrouwbare informatie? Kom dan de expertisegroep Taalbeheersing van het Nederlands versterken als promovendus en doe onderzoek naar de invloed van misinformatie, desinformatie en fake news op de perceptie van die informatie door de ontvanger.

Huidige pogingen om mensen minder vatbaar te maken voor onbetrouwbare informatie zijn vaak geïsoleerd, onvoldoende en inadequaat. Zo ligt in veel digitale geletterdheid op middelbare scholen de nadruk op gedragsadvies, zoals: check de zender, controleer de auteur, en zoek de herkomst van een verhaal op. Het is echter denkbaar dat niet alleen zulke tekstexterne factoren, maar ook tekstinterne factoren, zoals stilistische, structurele, en argumentatieve tekstkenmerken bij kunnen dragen aan het gemak waarmee onbetrouwbare informatie herkend kan worden.

In dit project, getiteld 'Deconstructie van desinformatie', staan dit soort tekstinterne factoren centraal. De doelen van dit project zijn om vast te stellen (1) in hoeverre onjuiste informatie gekenmerkt wordt door stilistische, structurele en argumentatieve tekstkenmerken, (2) op welke manier die tekstinterne factoren bij kunnen dragen aan de overtuigingskracht van fake news en (3) in hoeverre de kennis van die tekstinterne kenmerken middelbare scholieren kan helpen zich te wapenen tegen onjuiste informatie.

Je voert een systematic review uit om een overzicht te krijgen van de huidige kennis over tekstinterne kenmerken van onbetrouwbare informatie. Daarna voer je een genre-analytische corpusanalyse uit om een vergelijking te maken tussen de tekstinterne kenmerken van verschillende soorten betrouwbare en onbetrouwbare informatie. Op basis van de resultaten besluit je op welke tekstkenmerken je je focust in de experimenten die je daaropvolgend opzet. In deze experimenten onderzoek je de effecten van stilistische, structurele of argumentatieve tekstkenmerken op overtuigingskracht. Ten slotte ontwikkel en test je een onderwijsontwerp waarbij leerlingen leren om op basis van tekstinterne kenmerken onbetrouwbare informatie te herkennen.

Je onderzoek wordt ingebed in het Centre for Language Studies (CLS). Je maakt deel uit van de Graduate School for the Humanities (GSH). Je besteedt 75% van je tijd aan het onderzoek voor en schrijven van je proefschrift. De overige 25% besteed je aan training en academische dienstverlening aan de Faculteit der Letteren, inclusief onderwijs geven.

We bieden je de mogelijkheid om je eigen promotieproject te ontwikkelen en uit te voeren, binnen de expertisegebieden van je begeleiders: dr. Jochem Aben en dr. Yvette Linders. Promotor is prof. dr. Margot van Mulken. Het project wordt gefinancierd door een Startersbeurs van de Faculteit der Letteren, toegekend aan dr. Jochem Aben.

Profiel

 • Je hebt (binnenkort) een (onderzoeks)master afgerond op het gebied van taalwetenschap, communicatie- en informatiewetenschappen, Nederlandse taal en cultuur, of een andere aan het project gerelateerde discipline. Als je nog niet bent afgestudeerd, moet je scriptie voor de datum van de eerste interviewronde zijn beoordeeld.
 • Je beheerst het Nederlands en het Engels uitstekend, zowel op schrift als mondeling.
 • Je kunt uitstekend academisch schrijven, zowel in het Nederlands als het Engels.
 • Je hebt ervaring met experimenten en data-analyse. Het is een voordeel als je een masterdiploma hebt waarin je enkele maanden ervaring hebt opgedaan met het werken aan een onderzoeksproject.
 • Je hebt sterke sociale vaardigheden.
 • Je houdt van het werken in een team en kunt ook zelfstandig werken.
 • Je bent goed in staat om structuur aan te brengen in je werk.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwerp van het project.

Wij zijn

De Faculteit Letteren zet zich in voor kennisproductie met een grote wetenschappelijke en sociale impact. Met meer dan 500 wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers geven we onderwijs en doen we onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, en linguïstiek en communicatie, waarbij we innovatieve methoden gebruiken en nauw samenwerken tussen de disciplines. Ons onderzoek is ingebed in twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Instituut for Culture & History (RICH). We hebben momenteel ongeveer 2500 studenten, verdeeld over drie departementen: het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, het departement Moderne Talen en Culturen en het departement Taal en Communicatie. We streven ernaar bij te dragen aan een duurzamere en meer inclusieve wereld en daarom zijn we vooral op zoek naar kandidaten met verschillende perspectieven, achtergronden en vaardigheden die een aanwinst zijn voor onze studieprogramma's en onderzoeksprofielen.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En dat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Wij bieden

 • Een dienstverband van 0,8 (vijfjarig contract) - 1,0 fte (vierjarig contract).
 • Het bruto salaris start met € 2.770 per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.539 vanaf het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met tweeënhalf jaar (vierjarig contact) of drieënhalf jaar (vijfjarig contract).
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Meer weten?

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met prof. dr. Margot van Mulken, hoogleraar Taalbeheersing: Persuasieve Communicatie en Stilistiek via margot.vanmulken [at] ru.nl (margot[dot]vanmulken[at]ru[dot]nl). Ook kun je contact opnemen met Suzanne van de Liefvoort,  coördinator van de Graduate School for the Humanities (GSH) via gshcoordinator [at] let.ru.nl (gshcoordinator[at]let[dot]ru[dot]nl).

Praktische informatie en solliciteren

Je kunt uiterlijk solliciteren op 31 oktober 2023. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan prof. dr. Margot van Mulken. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:
 • Je eigen voorstel voor een promotieproject: titel, onderzoeksvraag, wetenschappelijke achtergrond, doelen, methode; maximaal 500 woorden, exclusief literatuurverwijzingen.
 • Motivatiebrief, waarin je uitlegt waarom je geïnteresseerd bent in deze kans en hoe dit past in je korte- en langetermijnplannen; maximaal 1 pagina.
 • CV, inclusief de namen, functies en e-mailadressen van twee referenten.
 • Lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten (BA en MA).
De eerste gesprekken vinden online plaats tussen 22 november en 1 december. De eventuele tweede gesprekken vinden plaats tussen 11 en 15 december. Je treedt bij voorkeur in dienst op 1 april 2024.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.
Solliciteer direct Reageer uiterlijk op

Met deze vacature willen wij zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

prof. dr. Mulken, M.J.P. van (Margot)

hoogleraar Taalbeheersing: Persuasieve Communicatie en Stilistiek

Geen passende vacature gevonden?

Maak een job alert aan of kijk bij de vacatures van onze partners.