Promovendus vroegmoderne Nederlandse humor

Dienstverband
0,8 - 1,0 fte
Bruto maandsalaris
€ 2.770 - € 3.539
Werk/denkniveau
Universitair
Reageer uiterlijk
Ben jij nieuwsgierig hoe de verre voorgangers van Arjen Lubach het publieke debat bespeelden? De expertisegroep Nederlandse letterkunde zoekt een promovendus die zich bezig wil houden met de rol en functie van populaire gedrukte humorteksten in de Lage Landen in de zeventiende en achttiende eeuw. Op basis van een rijk, maar goeddeels vergeten corpus van komische werken zet je nieuwe lijnen uit in het onderzoek naar humor en de publieke sfeer.

Je promotieonderzoek richt zich op de vroegmoderne Nederlandse humor, meer in het bijzonder op gedrukte komische teksten. Gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw tiert de literaire humor welig in de Lage Landen, van klucht tot puntdicht tot satirisch tijdschrift. De vele spottende en amuserende publicaties die op dat moment in druk circuleren, mikken op een breed publiek. Onder noemers als 'schuitepraatje', 'mercuur', 'rarekiek' en 'neusboekje' worden ze, in steeds weer wisselende samenstellingen, (her)uitgegeven. Opiniëren en het publiek vermaken gaan daarbij vaak samen op. Door deze 'ludieke sfeer' van komische reflecties op de maatschappij zowel vanuit materieel als vanuit stilistisch en inhoudelijk oogpunt te onderzoeken, leren we meer over de toenmalige leescultuur en culturele infrastructuur, het publieke debat en de politiek-ideologische positie die humor inneemt binnen de vroegmoderne samenleving.

Je krijgt als promovendus de vrijheid om je eigen accenten aan te brengen in het onderzoek, maar werkt wel binnen de kaders van de begeleidende stafleden, in het bijzonder de onderzoekslijn naar vroegmoderne Nederlandse humor van dr. Ivo Nieuwenhuis. Je hebt idealiter specifieke interesse in de internationale inbedding van het corpus humorteksten en in de verknooptheid van hun materiële vorm en literaire stijl met ideologische vraagstukken.

Je belangrijkste taak vormt het uitvoeren van je promotieonderzoek. Je bestudeert wetenschappelijke literatuur en primaire bronnen, en analyseert het corpus humorteksten vanuit cultuur-, literair- en boekhistorisch perspectief. Dit mondt uiteindelijk uit in een dissertatie. Hiernaast presenteer je regelmatig de (tussentijdse) bevindingen van je onderzoek op congressen in binnen- en buitenland.

Je onderzoek wordt ingebed in het Radboud Institute for Culture & History (RICH). Je maakt deel uit van de Graduate School  ort he Humanities (GSH). Je besteedt 75% van je tijd aan het onderzoek voor en schrijven van je proefschrift. De overige 25% besteed je aan training en academische dienstverlening aan de Faculteit der Letteren, inclusief onderwijs geven.

Profiel

 • Je hebt een (research)master in de Nederlandse letterkunde, geschiedenis of een aanverwante discipline afgerond, en je daarbij bij voorkeur gespecialiseerd in de vroegmoderne periode. Als je nog niet bent afgestudeerd, moet je scriptie voor de datum van de eerste interviewronde zijn beoordeeld.
 • Je bent vertrouwd met het lezen van vroegmodern Nederlands.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van letterkundig en/of (boek)historisch onderzoek.
 • Je beschikt over uitstekende spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels.
 • Je hebt een nieuwsgierige en zelfredzame werkhouding en toont veel initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent sociaal en open, legt makkelijk contact met andere mensen en kan goed samenwerken.
 • Aantoonbare affiniteit met het onderwerp humor of met populaire cultuur in heden of verleden vormt een pre.

Wij zijn

De Faculteit Letteren zet zich in voor kennisproductie met een grote wetenschappelijke en sociale impact. Met meer dan 500 wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers geven we onderwijs en doen we onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, en linguïstiek en communicatie, waarbij we innovatieve methoden gebruiken en nauw samenwerken tussen de disciplines. Ons onderzoek is ingebed in twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Instituut for Culture & History (RICH). We hebben momenteel ongeveer 2500 studenten, verdeeld over drie departementen: het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid, het departement Moderne Talen en Culturen en het departement Taal en Communicatie. We streven ernaar bij te dragen aan een duurzamere en meer inclusieve wereld en daarom zijn we vooral op zoek naar kandidaten met verschillende perspectieven, achtergronden en vaardigheden die een aanwinst zijn voor onze studieprogramma's en onderzoeksprofielen.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En dat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Wij bieden

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 (vijfjarig contract) - 1,0 fte (vierjarig contract).
 • Het bruto salaris start met € 2.770 per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.539 vanaf het vierde jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met tweeënhalf jaar (vierjarig contact) of drieënhalf jaar (vijfjarig contract).
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Meer weten?

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met Prof. dr. Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis via lotte.jensen [at] ru.nl (lotte[dot]jensen[at]ru[dot]nl). Ook kun je contact opnemen met Suzanne van de Liefvoort, coördinator van de Graduate School for the Humanities (GSH) via gshcoordinator [at] let.ru.nl (gshcoordinator[at]let[dot]ru[dot]nl.)

Praktische informatie en solliciteren

Je kunt uiterlijk solliciteren op 31 oktober 2023. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan prof.dr. Lotte Jensen. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:
 • Je eigen voorstel voor een promotieproject: titel, onderzoeksvraag, wetenschappelijke achtergrond, doelen en methode (maximaal 500 woorden, exclusief literatuurverwijzingen).
 • Een motivatiebrief, waarin je uitlegt waarom je geïnteresseerd bent in deze kans en hoe dit past in je korte- en langetermijnplannen (maximaal 1 pagina).
 • Je cv, inclusief de namen, functies en e-mailadressen van twee referenten.
 • Een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten (BA en MA).
De eerste gesprekken vinden plaats tussen 22 november en 1 december. De tweede gesprekken vinden plaats tussen 11 en 15 december. Je treedt bij voorkeur in dienst op 1 april 2024.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.
Solliciteer direct Reageer uiterlijk op

Met deze vacature willen wij zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie.

prof. dr. Jensen, L.E. (Lotte)

hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis

Geen passende vacature gevonden?

Maak een job alert aan of kijk bij de vacatures van onze partners.