Werken in de wetenschap

Een wereld waar we steeds meer van vragen, heeft mensen nodig die bijdragen. Kritische denkers die zich verdiepen in wat werkelijk belangrijk is. Die samen willen werken met vakgenoten en experts uit andere disciplines, in een open en veilige omgeving waar creativiteit en initiatief gewaardeerd wordt. Onze moderne, duurzame campus is compact. De werksfeer is informeel. Collega’s zijn daardoor letterlijk en figuurlijk gemakkelijk bereikbaar. En onze faciliteiten bieden je de ruimte om je ideeën op de proef te stellen en je grenzen te verleggen.

Je bent nodig

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. En daarvoor hebben we diverse en veelzijdige mensen nodig, uit de hele wereld, die hun kennis en ervaring willen delen én uitbreiden. Zodat we met elkaar jouw en onze ambities waar kunnen maken. Kansen voor ontwikkeling zijn er volop. En ook in de arbeidsvoorwaarden is er aandacht voor jou. Zo is het mogelijk om afspraken te maken voor een goede werk-privébalans.

Onderzoek bij de Radboud Universiteit

Impact door onderzoek 

Wat betekent goed onderzoek voor jou? Voor ons is dat ontdekken, graven, samenwerken, discussiëren en inspireren. Je kunt ons beoordelen aan de hand van onze wereldberoemde onderzoeksfaciliteiten en instituten zoals het HFML-FELIX of het Donders Instituut. Maar voor ons gaat goed onderzoek vooral over de kennis die we verwerven door interdisciplinaire samenwerking en de impact daarvan op mens en wereld.

Bekijk onze onderzoeksthema's 

  • Promoveren lijkt soms een eenzaam bestaan, maar ik kwam in een warm bad terecht. Directe collega’s zijn inmiddels vrienden geworden.
    Adriaan Duiveman promovendus
    Adriaan Duiveman Promovendus bij het Radboud Institute for Culture and History Het verhaal van Adriaan
  • Ik probeer eraan bij te dragen dat beginnende wetenschappers zich net zo thuis voelen aan de Radboud Universiteit als ik.
    Laura van Niftrik
    Laura van Niftrik Hoogleraar Microbiology aan de Faculty of Science Het verhaal van Laura

Promoveer bij ons

Frisse inzichten betekenen vooruitgang voor de wetenschap. Jaarlijks verbinden we daarom ongeveer 150 nieuwe onderzoekers als promovendus aan de Radboud Universiteit. Kom je bij ons promoveren, dan stellen we samen een opleidings- en begeleidingsplan vast. De Radboud Universiteit kent een eigen promovendibeleid, waarin jij meetelt als iedere andere medewerker. 

Lees meer over promoveren

Nikhil Seeja Sivakumar
Logo HR Excellence in Research

HR excellence in Research

De Radboud Universiteit vindt transparantie op de arbeidsmarkt belangrijk en wil dit voor onderzoekers verbeteren. We doen dit door onze vacatures openbaar te publiceren, een toegankelijke werksfeer en volop loopbaanmogelijkheden.

Je eigen loopbaan creëren 

Je krijgt bij de Radboud Universiteit volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen, een opleiding te volgen en je ambities te realiseren. We vergoeden 50 tot 100 procent van scholing die je in het kader van je loopbaanontwikkeling volgt. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van het belang van de scholing voor je functie.