Westhofflezing 2023

Hierbij nodigen we u uit voor de jaarlijkse Victor Westhofflezing aan de Radboud Universiteit Nijmegen, die dit jaar zal plaatsvinden op woensdag 31 mei.

Dit jaar zal de lezing gaan over de het belang van natuur en landschap voor zowel onze lichamelijke als onze mentale gezondheid. We hebben twee prominente sprekers bereid gevonden om over dit belangrijke thema met ons van gedachten te wisselen, te weten professor Thijs Kuiken (viroloog bij het Erasmus UMC) en Jantien de Boer (auteur en journalist bij de Leeuwarder Courant). We zijn met beide sprekers zeer verguld. Aansluitend op deze lezingen zal ook dit jaar weer de Zilveren Parnassia worden uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor aanstormend maatschappelijk en geëngageerd jong talent op het gebied van natuuronderzoek, natuurbeheer en natuurbeleving. Aan het einde van de middag wordt er natuurlijk een afsluitende borrel georganiseerd.

Om u alvast op te geven voor deze middag, kunt u via deze link uw emailadres en naam op de lijst zetten. Een uitgebreid programma volgt later.

Victor Westhoff lezing 2022

Op 13 juni 2022 werd, na enkele jaren afwezigheid, de Victor Westhofflezing gehouden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De lezing van dit jaar, getiteld Biodiversiteitsherstel: illusie of doorbraak?, werd uitgesproken door prof. dr. Louise Vet en prof. dr. Hans de Kroon. Zij gingen beide in op de kansen en uitdagingen van natuurherstel in Nederland in deze roerige tijd. De lezing werd afgesloten door Rascha Nuijten; de kersverse winnaar van de Zilveren parnassia 2022, een aanmoedigingsprijs voor aanstormend maatschappelijk en geëngageerd jong talent op het gebied van natuuronderzoek, natuurbeheer en natuurbeleving.  .

De lezingen zijn hieronder terug te kijken:

Prof. dr. Louise Vet

Prof. dr. Hans de Kroon:

Dr. Rascha Nuijten:

Naar aanleiding van de lezing schreef journalist Rolf Schuttenhelm een long read voor Nu.nl:

Lees het artikel hier.

De jaarlijkse Westhofflezing, vernoemd naar prof.dr. Victor Westhoff, de invloedrijkste naoorlogse natuurbeschermer in Nederland, heeft zich ontwikkeld tot een gezaghebbend en inspirerend platform dat het veld van de natuurbescherming jaarlijks bijeen brengt en een breed publiek weet aan te spreken.

Lees hier voor meer informatie.