Westhoff-leeropdracht

De Westhoff-leerstoel is een bijzondere leerstoel vernoemd naar Victor Westhoff (1916-2001), die het onderzoek aan plantengemeenschappen als geen ander heeft gestimuleerd en ongetwijfeld behoort tot de grote natuur­onderzoekers van de voorbije eeuw in ons land. Door talloze geschriften, lezingen en bovenal door zijn visie, werd Westhoff het symbool van het Nederlandse natuur- en landschapsbeheer.

Het is een dubbelleerstoel (Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit) die zich richt op het onderzoek aan plantengemeenschappen met bijzondere aandacht voor de eco-informatica. Het onderzoek in Nijmegen vindt plaats binnen de Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Milieubiologie en het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES); in Wageningen binnen de Leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie.

De voortdurende achteruitgang in biodiversiteit als gevolg van veranderend landgebruik en veranderende milieu­omstandigheden stelt nieuwe vragen aan het onderzoek naar levensgemeenschappen. De vegetatie, die als het ware een brug vormt tussen de afzonderlijke soorten en het landschap en die de basis vormt voor de fauna, is daarbij sturend. Voor het beantwoorden van de fundamentele vraag naar het functioneren van levensgemeenschappen in relatie tot hun omgeving wordt binnen de nieuwe leerstoel de eco-informatica benadering centraal gesteld. Dit gebeurt door het koppelen van omvangrijke gegevensbestanden en hun ruimtelijke analyse met behulp van moderne computertechnieken.

Aan dr. J.H.J. (Joop) Schaminée is met ingang van 1 oktober 2006 de Westhoff-leeropdracht verleend bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de RU Nijmegen en bij het Centrum Ecosystemen van de Wageningen Universiteit. Schaminée (1957), die is verbonden aan het onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen UR, is de eerste wetenschapper die deze leerstoel bezet. Hij studeerde biologie aan de RU Nijmegen, waar hij in 1993 promoveerde op een proefschrift over subalpiene heiden van Europese middelgebergten. Hij publiceerde ondermeer het vijfdelige standaardwerk De vegetatie van Nederland.