Lees hier voor meer informatie

De invloedrijkste Nijmeegse bioloog is zonder twijfel Victor Westhoff geweest. Hij was hoogleraar in de vegetatiekunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen van 1967 tot 1981 en stond aan de wieg van de klassieke natuurbeschermingsvisie, die de grote ecologische waarde erkent van kleinschalig beheerd agrarisch landschap.

De Radboud Universiteit eert zijn nalatenschap met een Westhoff-leerstoel en een jaarlijkse Victor Westhofflezing over actuele kwesties in het natuurbeheer. Victor Westhoff (1916-2001) was een van de eersten die wees op de bijzondere natuurwaarden van kleinschalige cultuurlandschappen. Hij verleende een wetenschappelijke basis aan de plantensociologie.

Westhoff was zelf al op jonge leeftijd betrokken bij de natuurbescherming. ‘Van kind af aan heb ik altijd een sterk gevoel van verbondenheid gevoeld met planten en dieren. Planten waren geen dingen, geen objecten, maar medewezens. Ik was een van hen. Zij behoorden tot mijn wereld, ik tot de hunne.’ Hij wordt de grootste na-oorlogse natuurbeschermer genoemd – de Jac. P. Thijsse van de tweede helft van de twintigste eeuw.

wilde_planten_westhoff

Westhoff legde uit dat de natuurwaarden in Nederland vooral gebonden zijn aan bepaalde oude vormen van agrarisch beheer. Hierbij ontstaan zogenaamde half-natuurlijke gemeenschappen en daar worden de zeldzaamheden in gevonden. Natuurbeheer dient dat oude agrarische beheer na te bootsen om de half-natuurlijke gemeenschappen in stand te houden.

In 1969 publiceerde Westhoff met student-assistente Den Held het boek Plantengemeenschappen in Nederland. Vanaf 1970 verscheen zijn driedelig werk Wilde Planten, dat een uitvoerige beschrijving geeft van vegetaties en planten in Nederlandse landschappen. Hiervan werden er meer dan 100.000 verkocht.

Op zeven plaatsen in Nederland is een beeldje van Victor Westhoff te zien, gemaakt door Willem van der Velden: in de duinen van Meijendel, De Verbrande Pan bij Bergen, de Badhuiskuil op Terschelling ter hoogte van paal 8, het natuurgebied het Onland in het Springendal (Twente, provincie Overijssel), het Korenburgerveen, het dal van de Geul en de Botanische Tuin in Nijmegen.
In deze gebieden die de wetenschappelijke belangstelling hadden van Westhoff liggen – met uitzondering van de Botanische Tuin –'permanente quadraten' proefvlakken waarin regelmatig wordt onderzocht welke plantensoorten er in welke hoeveelheden groeien. Samen omsluiten de beeldjes Nederland: drie staan er vlak bij de kust, drie bij de Duitse grens en één bij de Belgische grens.

beeld westhoff

Lees meer over Westhoff in dit boekje door Joop Schaminée, die de in 2007 opgerichte Victor Westhoffleerstoel bezet.