Jasper Wubs, winnaar Zilveren Parnassia 2016

Jasper Wubs is een zeer geëngageerde promovendus die bij het Nederlands Instituut voor Ecologie onderzoek doet naar mogelijkheden voor natuurherstel door middel van grondtransplantaties. Daarmee is hij een van de eerste onderzoekers die recent ontwikkelde theorie over interacties tussen de vegetatie en het bodemleven probeert te toetsen voor gebruik in de praktijk van het natuurherstel- en beheer. Hij toont aan dat het mogelijk is om vanuit dezelfde uitgangssituatie (voormalige landbouwgronden), afhankelijk van de herkomst van de getransplanteerde grond, verschillende typen doelvegetatie te verkrijgen (heide of heideschraal grasland). Dat geeft nieuwe inzichten in de wijze waarop secundaire successie kan worden gestuurd ten behoeve van natuurontwikkeling. Jasper laat zien dat hij onderzoeksresultaten kan uitdragen naar beheerders en andere belanghebbenden. Zo was hij in 2015 mede-organisator van een kennisdag over bodemtransplantatie (https://nioo.knaw.nl/nl/news/natuur-de-lift-kennisdag-over-bodemtransplantaties).

Jasper Wubs heeft een veelzijdige ervaring met tal van ecosystemen. Voor zijn promotie-onderzoek werkt hij op droge zandgronden van de Veluwe. Voordat hij met zijn promotie-onderzoek begon, heeft Jasper gewerkt aan natuurlijke processen in wetlands. Hij heeft een stage gedaan in Schotland en nog een kort project bij Utrecht Universiteit. Naast zijn PhD werk is Jasper zeer actief op het gebied van duurzaamheid van agrarische ecosystemen. Zo heeft hij op het NIOO een zogenaamd voedselbos aangelegd. Dit gebruikt hij nu als een mogelijkheid om alternatieve manieren van ecologische landbouw te demonstreren.

Verder heeft Jasper in 2015 een workshop mede-georganizeerd “Towards on ecology intensive agriculture: learning from nature”, in het hoofdgebouw van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in Amsterdam waarin besproken werd hoe ecologische principes gebruikt kunnen worden om 9 miljard mensen van eten te voorzien zonder de aarde te verwoesten. Behalve met natuurbeheer en –herstel bezig te zijn, wil hij ook ecologische principes toepasbaar maken voor de productie van voedsel en andere primaire producten. Verdere informatie over Jasper: https://nioo.knaw.nl/nl/employees/jasper-wubs#quicktabs-pp_test_tabs=1.