Zoek in de site...

Aanbod voor onderzoekers

Het WKRU begeleidt onderzoekers van de Radboud Universiteit in verschillende stadia van hun carrière met het toegankelijk maken van hun onderzoek voor leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs. De vertaalslag naar deze doelgroep geeft onderzoekers nieuwe inzichten en geeft kinderen op jonge leeftijd de kans in aanraking te komen met wetenschap en het doen van onderzoek.

Jaarlijks organiseren we terugkerende activiteiten om onderzoekers in contact te brengen met het basisonderwijs. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor wie zijn onderzoek op een nieuwe manier wil valoriseren. Zo werken we graag mee aan het bereiken van deze doelgroep in lopende onderzoeken of onderzoeksaanvragen.

Neem contact met ons op via infowkru@ru.nl om te bespreken wat het WKRU voor jouw onderzoek kan betekenen.

Information in English

Valorisatie

Valorisatie

Het WKRU denkt graag mee over manieren van valorisatie waarmee kinderen en/of leerkrachten in het basisonderwijs in aanraking komen met onderzoek. Zo kunnen wij vanuit onze expertise meedenken over onderzoekende activiteiten voor kinderen bij lopende onderzoeken of meewerken aan nieuwe onderzoeksvoorstellen of subsidieaanvragen.

oik

Onderzoeker in de klas

Je verzorgt een les over je onderzoek op een basisschool en begeleidt kinderen bij bedenken van onderzoek. Voorafgaand aan de les volg je de cursus 'Kinderen enthousiasmeren voor wetenschap' waarin je leert tot de kern van je onderzoek te komen en uit te leggen aan kinderen. Deze cursus van drie bijeenkomsten start jaarlijks in februari.

rst

Radboud Science Awards

Jaarlijks worden drie Radboud Science Awards uitgereikt aan onderzoekers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Samen met het WKRU bedenken zij onderzoekende activiteiten voor basisscholen en voeren deze uit op één of meer scholen.

Impressie van ons werk

Het WKRU verbindt al meer dan tien jaar wetenschap en basisonderwijs. Een sprekend voorbeeld zijn de Radboud Science Teams, waarin onderzoekers en basisschoolleraren activiteiten ontwikkelen voor in de klas.

Video: Dick van Aalst, januari 2022

Interesseformulier

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten voor onderzoekers of wil je een vraag stellen? Vul dan het interesseformulier in.

Ervaringen van onderzoekers

Het is waardevol om deze vertaling te maken en hiermee nieuwe inzichten op te doen over de relevantie en implicaties van het uitgevoerde onderzoek. Door er met andere ogen naar te kijken krijgt het onderzoek nieuwe invalshoeken. Bovendien is het mooi om te zien hoe leerlingen met nieuwe thema's omgaan, en wat dit hen brengt en leert voor de toekomst. Dit proces dwingt je als onderzoeker te kijken naar de kern van jouw onderzoek, iets wat stof tot nadenken geeft.
Onderzoeker in Radboud Science Team

In de cursus leerden we hoe we een moeilijke boodschap simpel formuleren en hoe we die het beste over konden brengen...Het helpt ook om nog eens opnieuw na te denken over wat nou precies de kern van jouw onderzoek is.
Deelnemer cursus Kinderen Enthousiasmeren voor Wetenschap

"De jeugd is de toekomst voor de wetenschap en techniek dus wat is er mooier dan hen daarvoor interesseren?!"
- Winnaar Radboud Science Awards

Information for researchers

The Science Education Hub supports researchers at the Radboud University in all career-stages to make their research accessible to primary school student and teachers. By translating research to this audience, children are provided with the opportunity to learn about science and research. As a researcher you learn how to communicate your research to a broader audience and gain new and unexpected insights by looking at your project through children's eyes.

We offer a variety of options to bring you in contact with primary education and valorise your research to this audience. Get in touch with us to discuss what the Science Education Hub can do for you.