Zoek in de site...

Ervaringsverslag Galina van der Weert

Hoe kun je goed met elkaar samenwerken?

Kinderen van groep 6, 7 en 8 van Daltonschool Confetti in Arnhem gingen met mij als onderzoeker, maar voornamelijk met elkaar, aan de slag rondom het thema ‘samenwerken’. Wat betekent ‘goed’ samenwerken eigenlijk? En, kun je beter samenwerken in een grote groep of in een klein groepje? En, is het belangrijk dat degene die de leiding neemt door iedereen aardig gevonden wordt of dat diegene juist precies weet wat we moeten doen?

Gebaseerd op mijn eigen onderzoek naar samenwerking in gezondheidszorgnetwerken, onderzochten de kinderen hoe ze zelf goed kunnen samenwerken. In kleine groepjes kregen ze een opdracht, waarvoor álle stoelen uit de klas nodig waren. Op het oog leek de opdracht niet mogelijk te zijn, maar een echte slimmerik zou al snel uitvinden dat met een beetje planning en overleg elke opdracht uitgevoerd kon worden. Het was ontzettend leuk om te zien hoe verschillend de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 deze opdracht uitvoerden.

Nadat de leerlingen geëxperimenteerd hadden met samenwerken in de klas, gingen ze in groepjes samenwerken om een onderzoeksvraag te bedenken. Wat kunnen we nog meer onderzoeken aan samenwerken? Toen alle groepen een onderzoeksvraag hadden, was mijn deel in de klas klaar. De leerkrachten en leerlingen gingen verder aan de slag om zelf een antwoord op de onderzoeksvragen te ontdekken.

Na een paar weken ging ik terug naar de school om de resultaten te  bekijken. De leerlingen hadden erg interessante onderzoeken gedaan! Bijvoorbeeld, werken groepen van alleen jongens, alleen meisjes, of gemengde groepen beter samen? (antwoord: gemengd!) En: hoe weet je wie de leider van het groepje is? (antwoord: iemand die goed weet wat we moeten doen en luid en duidelijk praat).

Poster_WEB_OIDK23Alle groepen maakten posters van hun onderzoek die op een middag door de hele school gehangen werden. Zo konden alle leerlingen elkaars onderzoek bekijken en bespreken. Wat hebben de leerlingen en de leerkrachten ontzettend hard gewerkt!

Als onderzoeker was het een superleuke ervaring om eens op een hele andere manier met mijn onderzoek(svragen) bezig te zijn. De onbevangen wijze waarop leerlingen naar het thema kijken is erg inspirerend!

Foto: Voorbeeld van een poster die de leerlingen hebben gemaakt over hun onderzoek. (door Galina van der Weert)