Zoek in de site...

Winnaars Radboud Science Awards 2014

In 2014 wonnen dr. Anneke I. den Hollander en prof. dr. Carel B. Hoyng; dr. Lotte Jensen; en prof. dr. Ivan Toni de Radboud Science Awards voor hun baanbrekende onderzoeken.

Dr. Anneke I. den Hollander en Prof. dr. Carel B. Hoyng

Erfelijke factoren bij ernstige slechtziendheid en blindheid bij oudere mensen

Anneke den Hollander en Carel HoyngLeeftijdsgebonden maculadegeneratie is de belangrijkste oorzaak van ernstige slechtziendheid en blindheid onder oudere mensen. De oorzaak is grotendeels erfelijk en wordt versterkt door slechte leefgewoonten. Je ziet dat het dan ook veel in families voorkomt. In hun onderzoek vonden Anneke den Hollander en Carel Hoyng een belangrijke erfelijke oorzaak voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Door dit onderzoek kunnen mensen uit families met deze aandoening zich in de nabije toekomst laten testen of ze bekende erfelijke risicofactoren hebben. Het risico voor mensen met deze risicofactoren kan door advies over voeding en leefgewoonten tot 30% verlaagd worden. Ook kan het onderzoek een basis zijn voor ontwikkeling van behandelingen.

Dr. Lotte E. Jensen

Nationalisme en Nederlandse identiteitsvorming

Lotte JensenNationale identiteitsvorming wordt meestal gezien als een politiek product van de negentiende en twintigste eeuw, maar de culturele wortels van het Nederlanderschap zijn veel ouder. In haar onderzoek kijkt Lotte Jensen naar de manier waarop het Nederlanderschap vorm kreeg in tijden van oorlog en vrede in de vroegmoderne tijd. Een belangrijke vondst is dat het Nederlanderschap tijdens de Franse overheersing (1806-1813) opbloeide. Toen Napoleon heel Europa probeerde te veroveren, verheerlijkten Nederlandse schrijvers de unieke geschiedenis, taal en gewoonten van hun land. De Nederlandse identiteit kreeg zo een belangrijke impuls.

Prof. dr. Ivan Toni

Hoe we elkaar begrijpen

Ivan ToniHoe kunnen we elkaar begrijpen? Kennis van cognitieve en neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan het elkaar begrijpen is belangrijk om onze denkbeelden en overtuigingen met elkaar te delen. Dat elkaar begrijpen niet afhankelijk is van een gedeelde taal, zien we bij jonge kinderen en buitenlandse toeristen. In zijn onderzoek heeft Ivan Toni laten zien dat als mensen elkaar begrijpen, hun brein niet specifiek is gericht op individuele communicatieve signalen, maar op de raakvlakken tussen de gesprekspartners. Dit doet zich voor tijdens het produceren en het begrijpen van communicatief gedrag, dus tegelijk bij beide gesprekspartners. Deze bevindingen kunnen helpen om communicatieve veranderingen bij psychiatrische en neurologische aandoeningen te begrijpen, maar ook de communicatieve competentie bij kinderen.