Zoek in de site...

Winnaars Radboud Science Awards 2021

In 2021 winnen Dr. Johan Mentink; Prof.dr. Marit Monteiro, Dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA; en Prof.mr. Paul Bovend'Eert de Radboud Science Awards voor hun baanbrekende onderzoeken.

Dr. Johan Mentink

Magnetisme en data

johan_mentink_rsa21_Natuurkundige dr. Johan Mentink heeft met zijn innovatieve onderzoek een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van magnetisme. Magneten bestaan uit allerlei kleinere magneetjes die ‘spins’ worden genoemd. Normaal gesproken wijzen die spins allemaal dezelfde richting uit maar soms vormen ze samen een ‘skyrmion’, een heel klein patroon met een soort wervelvorm. Samen met een internationaal team wist Mentink een nieuwe ultrasnelle sluiproute te ontdekken om deze kleine patronen te creëren. Deze nieuwe route is onder andere relevant voor dataopslag, waar magnetisme een belangrijke rol speelt. De nieuwe inzichten kunnen helpen om veel snellere dataopslag met veel kleinere magneten mogelijk te maken. Mentink draagt zo bij aan een oplossing voor gigantische energieslurpende datacenters.

Prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA

Kinderen redden?

monteiro_derksen_reichelt_rsa21Koloniale systemen hadden ingrijpende consequenties voor kinderen in gekoloniseerde gebieden, die tot op de dag van vandaag doorwerken. Prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA doorbreken de stilte over de impact van ‘beschavingsoffensieven’ op lokale kinderen in voormalige Nederlandse koloniën. In instellingen van onderwijs en (her)opvoeding werden kinderen gescheiden van hun ouders, gemeenschap en cultuur. Zo werden generaties 'verwesterd' en ontstonden diepe breuklijnen in families en gemeenschappen. De effecten van zulke praktijken zijn nog altijd voelbaar in humanitaire projecten gericht op het 'redden' van kinderen, zoals transnationale adoptie. Het historisch onderzoek van Monteiro’s team legt koloniale wortels van dit denken bloot en draagt bij aan maatschappelijke debatten hierover.

Prof. mr. Paul Bovend'Eert

De moderne monarchie

paul_bovendeert_rsa21Met zijn boek 'De Koning en de monarchie' heeft Prof. mr. Paul Bovend’Eert een unieke bijdrage geleverd aan het juridische en staatsrechtelijke onderzoeksveld. In zijn diepgravende onderzoek neemt Bovend’Eert de lezer niet alleen mee naar het heden en verleden van het koningshuis, maar doet hij bovenal aanbevelingen voor een nieuwe rol voor de Koning en zijn familie in de toekomst. Hij behandelt wat er wettelijk en staatsrechtelijk moet veranderen om deze nieuwe rol mogelijk te maken. Hiermee raakt hij maatschappelijk relevante thema’s zoals de positie van de Koning in de politiek, zijn rol in buitenlandse betrekkingen en de financiering van het koningshuis. Bovend’Eert pleit met zijn analyse onder meer voor een rol van de Koning buiten de regering en ingrijpende veranderingen in de financiering van het koningshuis.