Zoek in de site...

Winnaars Radboud Science Awards 2022

In 2022 winnen dr. Annabelle Dufourcq, prof. dr. David Burger & dr. Angela Colbers en dr. med Lisa Genzel de Radboud Science Awards voor hun baanbrekende onderzoeken.

dr. Annabelle Dufourcq

Fantaserende dieren

Annabelle_Dufourcq_vierkant_200x200Dr. Annabelle Dufourcq is universitair hoofddocent metafysica en wijsgerige antropologie op de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Daarnaast is zij coördinatrice van het Center for Contemporary European Philosophy. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de fenomenologie van de verbeelding, in het bijzonder de verbeelding bij dieren. Fenomenologie is de leer waarbij men onderzoekt hoe een individu haar omgeving en gebeurtenissen ervaart. Dufourcq laat zien dat dieren zelf fantasierijke vermogens bezitten die enorm zijn onderschat. Door dieren als fantasierijke subjecten, begiftigd met hun eigen perspectief, initiatief en inventiviteit te presenteren, brengt Dufourcq een paradigmaverschuiving teweeg.

prof. dr. David Burger en dr. Angela Colbers

HIV-behandeling bij kinderen

Burger_Colbers_vierkant_400x200Hoogleraar klinische farmacie prof. dr. David Burger en zijn collega dr. Angela Colbers zijn werkzaam bij de Apotheek van het Radboudumc. Zij slaagden erin om de behandeling met het HIV-medicijn dolutegravir voor kinderen geschikt te maken. Dit effectief en veilig antiretroviraal medicijn is al langer de voorkeursbehandeling voor volwassen HIV-patiënten in lage-inkomenslanden, maar voor kinderen was er lang geen bruikbare behandeling beschikbaar. Dankzij hun onderzoek is er een veilige dosering voor kinderen vastgesteld en is er tevens een behandeling mogelijk met een nieuwe oplosbare tablet voor baby’s vanaf vier weken oud. Na de publicatie van hun onderzoeksresultaten heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar doseringsrichtlijnen hierop aangepast.

dr. med Lisa Genzel

Verbetering proefdieronderzoek

Lisa_Genzel_vierkant_200x200In het onderzoek naar geheugen en slaap worden conventionele experimenten met knaagdieren uitgevoerd die uit eenvoudige en snel uit te voeren taken bestaan. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met aangeleerd gedrag en opgedane kennis uit eerdere experimenten. Universitair hoofddocent bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour dr. med Lisa Genzel en haar collega’s ontwikkelden in hun onderzoek nieuwe methodes om een diermodel te creëren dat beter aansluit bij de complexe taken die ons brein kan uitvoeren. Hun bevindingen laten zien dat proefdieronderzoek onmisbaar is om te begrijpen hoe neurale netwerken en factoren als slaap van invloed zijn op gedrag en denkend vermogen. Daarnaast is Genzel vooruitstrevend in het verbeteren van dierenwelzijn tijdens de experimenten en bij de verzorging en huisvesting.