Zoek in de site...

Radboud Science Teams

Elk jaar werken drie Radboud Science Teams, gevormd uit toponderzoekers en leraren, aan een project voor het basisonderwijs. De thema's van de projecten zijn gebaseerd op het onderzoek van de winnaars van de Radboud Science Awards. Samen werken de teams aan activiteiten die zo worden vormgegeven dat ze leerlingen kunnen inspireren om zelf hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en deze vervolgens te onderzoeken. Het lesmateriaal wordt na afloop gepubliceerd in een boekhoofdstuk en gepresenteerd aan andere leraren op de Winterschool.Banner RST

Huidige Radboud Science Teams

Wat is de link tussen menselijke verbeelding en de verbeelding van dieren? Hoe zorgen we dat hiv-geïnfecteerde kinderen ook goede medicijnen kunnen krijgen? En hoe onderzoek je het verband tussen slaap en geheugen bij knaagdieren nou echt goed? Deze vragen vormen de basis voor de drie Radboud Science Teams in het schooljaar 2022-2023:

  • Fantaserende dieren
    met dr. Annabelle Dufourcq en IMC Weekendschool Nijmegen
  • HIV-behandeling bij kinderen
    met prof. dr. David Burger & dr. Angela Colbers en basisschool TOON in Nijmegen
  • Verbetering proefdieronderzoek
    met dr. med. Lisa Genzel en basisscholen De Laarakker en De Laarhorst in Arnhem

Deelnemen aan Radboud Science Teams

Door mee te doen aan de Radboud Science Teams krijg je als leraar de unieke kans om samen met toponderzoekers van de Radboud Universiteit lesmateriaal te ontwikkelen voor het basisonderwijs. Samen met 1 of 2 collega-leraren en de onderzoeksgroep ontwikkel je activiteiten bij het thema dat vragen oproept en leerlingen uitdaagt om zelf onderzoek te doen. Deze activiteiten voeren jij en je collega’s uit in de klas. Je ervaart hoe enthousiast en nieuwsgierig de leerlingen met een voor hen totaal nieuw onderwerp aan de slag gaan. Als afronding van het project geef je samen met het team een workshop op de Winterschool om andere leraren te laten zien hoe het project er bij jullie in de klas uitzag. Ook wordt het project als hoofdstuk gepubliceerd in de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’, met foto’s van het project in jouw klas en vermelding van de deelnemende leraren en scholen.

Wil je meer nadruk leggen op onderzoekend leren en hebben jullie als lerarenteam daar extra begeleiding bij nodig? Het WKRU biedt tegen vergoeding workshops/coaching in de klas aan om leraren op weg te helpen hoe ze het onderzoekend leren in de klas kunnen begeleiden.

Eerdere edities

Bekijk hier hoe de leerlingen van de fusiescholen 'de Mariaschool' en 'de Klimboom' het project hebben gevonden:

Interesse?

Wil je uitzoeken of jouw school kan deelnemen aan een Radboud Science Team? Dan horen we graag van je via infowkru@ru.nl of onderstaand interesseformulier.

Scholen op max. 45 minuten reistijd vanaf Nijmegen komen in aanmerking.