Zoek in de site...

Wat doen de Radboud Science Teams?

Radboud Science Teams bestaan uit de winnaar(s) van de Radboud Science Award, één of twee onderzoekers uit zijn/haar team en twee of drie leraren uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Het WKRU is projectleider van de Radboud Science Teams en begeleidt de teams bij de ontwikkeling van activiteiten en waarborgt dat deze een goede basis leggen voor onderzoekend leren.

Hier lees je meer over de verschillende fasen die de Radboud Science Teams doorlopen bij het ontwikkelen van een project.

Voorbereiding: Ontwikkelen van activiteiten

P1010253

We starten met een kennismaking met de onderzoekers. Een viertal leerlingen neemt een interview af met één van de winnaars dat hierna wordt uitgezonden bij de uitreiking, waar ook een klas bij aanwezig is. Dit is de officiële kick-off van het project. In een bijeenkomst in het najaar ontwikkelt het Radboud Science Team activiteiten voor in de klas, op basis van een voorstel van de winnaar. Het doel is om activiteiten te maken waarin leerlingen kennismaken met het onderzoek van de winnaars van de Radboud Science Awards en met de manier waarop de winnaar onderzoek doet. Samen wordt ook besproken welke rol de onderzoekers kunnen spelen in de klas. Komen ze op bezoek om over hun onderzoek te vertellen, of komen de leerlingen naar de universiteit?

Uitvoeren: Project de klas in!

IMG_8661

In het voorjaar gaan de leerlingen aan de slag met het project. Leraren verkennen met de leerlingen het thema aan de hand van de activiteiten die in het Radboud Science Team zijn ontwikkeld. Ook komen de leerlingen in aanraking met de onderzoeker en de universiteit. Als de activiteiten zijn uitgevoerd, kunnen leraren ervoor kiezen om de leerlingen de ruimte te geven om zelf onderzoek te doen op basis van het thema. Leerlingen bedenken dan zelf onderzoeksvragen en maken een onderzoeksplan om het antwoord te vinden. Het Wetenschapsknooppunt kan hierbij de leerkrachten ondersteunen met trainingen of coaching in de klas (tegen vergoeding).

Afronding: Winterschool en boek

13 - Boekenreeksstand

Aan het einde van het schooljaar bereidt het Radboud Science Team een workshop voor om collega-leerkrachten te laten ervaren hoe het project eruitzag in de klas. Deze workshop wordt gegeven op de jaarlijkse Winterschool, een professionaliseringsdag voor leraren in januari. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met het onderwerp, o.a. door het uitvoeren van een aantal activiteiten. Ze krijgen in deze workshop handvatten om zelf met het thema in de klas aan de slag te gaan. Naast de workshop geven de Radboud Science Award winnaars een lezing over hun onderzoek.

Ook wordt het project als hoofdstuk gepubliceerd in Cover Boek 11de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in', met foto’s van het project in jouw klas en vermelding van de deelnemende leraren en scholen. Dit boek is te koop en wordt uitgedeeld aan alle deelnemers van de Winterschool. Met het boek kan iedere leraar het gehele project zelf uitvoeren in de klas. Alle materialen die ontwikkeld zijn (zoals werkbladen, onderzoeksplannen en eventueel filmpjes) worden ook online beschikbaar gesteld via de website wetenschapdeklasin.nl.